Jak se vypořádat se snoby. Díl 2/2

11.12.2020

Snobi. Jak muže či ženu, "hodné" tohoto označení, rozpoznat od dobře vychovaného člověka jsme věnovali velkou část tohoto článku z minulého týdne. Víte, kde se vyskytují, jak je poznáte a čím jsou charakterističtí. Je na čase tuto kapitolu uzavřít a nalézt způsoby, jak s jejich přítomností žít. Jednoduchou cestou, jak se vypořádat se snoby je vyhnout se jim. 

Zdroj obrázku: askmen.com

Pokud se nemusíte vystavovat jejich blízkosti, držte se od nich dále. Ne vždy však budete mít na výběr, mohou se totiž, jak zmíněno dříve, vyskytovat všude. Je tedy pravděpodobné, že nastanou okolnosti, které vás v jejich blízkosti donutí být krátkodobě či setrvávat delší dobu.

Máte tyto reálné možnosti:

V soukromí podejte takovému člověku zprávu, že její či jeho chování není přijatelné. Snobi si totiž ve své zahleděnosti do sebe možná ani neuvědomují, jak na ostatní působí. Teoreticky byste tedy mohli této osobě vašim rozhovorem s ním prokázat laskavost a pomoci mu. Takový hovor veďte v klidu, klidným hlasem a v době, kdy je to vhodné. Nebuďte překvapeni, pokud se snob začne vašim názorům bránit. Je dobré, abyste mu, poté co pronesete váš pocit z jeho chování, dali prostor a on či ona mohli vaši informaci zpracovat.

Druhou možností je chování snobů zcela ignorovat. V případě, že lidé kolem vás trpící snobismem dělají něco "snobského", přejděte to. Nevěnujte tomu ani za nehet pozornosti, nepřikyvujte a nerozmlouvejte mu to. Pokračujte v tom, co jste dělali nebo co máte v plánu dělat. Je možné, že by to daná osoba mohla vzít jako nápovědu, že je svými řečmi, chováním nebo jednáním nezajímavá a přestane to dělat.

Třetí cestou je vyhnout se cíleně určitým tématům. Pokud už víte, že určité předměty nebo jevy u někoho vyvolávají nadřazené chování, cíleně se těmto věcem vyhněte a nevěnujte jim pozornost. Pokud se právě tím začne ona osoba trpící snobským chováním zabývat, změňte téma tím směrem, o kterém víte, že zde jste před jeho snobským pohledem v bezpečí.

Naučte své děti, jak se vyhnout snobství

Přirozenou tendencí většiny lidí je obklopovat se lidmi. Většinou jsou to takoví lidé, kteří jsou si podobní v jednom nebo několika aspektech jejich života. Mají obdobné vnímání okolního světa, rozumí si na poli kultury, víry nebo v úrovni akademické. Ostatní vnímáme většinou jako blízké právě díky tomu, že mámě něco společného a takto vytvořená skupina "stejnosti" poskytuje komfort a pohodlí. Vaše děti nejsou výjimkou.

Jsou to právě rodiče, možná právě vy, kteří jste odpovědní za správné chování vašich dětí a za to, zda jste jim vzorem. A zároveň jim dopřejte a umožněte spřátelit se s kýmkoli, koho si vyberou. Na tuto cestu je dobré děti vybavit informacemi, které typy chování jsou nepřijatelné. Díky takové přípravě dáváte vašim dětem zprávu, jakými přáteli a kamarády se budou v budoucnu obklopovat. Takto připravené děti se přirozeně budou odvracet od skupin zlodějů, lhářů či skupin, ve kterých hrají roli drogy. Budou mít přirozený odstup vůči skupinám, které jim mohou negativně ovlivnit život. Stejně tak je vhodné, abyste vysvětlili vašim dětem a vlastním chováním je podporovali, že například lidé s akademickými tituly nejsou nadlidé a tedy důležitější. Vaše děti by měly dostat zprávu, že každý člověk v něčem vyniká. Někdo ve studiu, druhý v hudbě a další třeba ve sportu.

Teenageři mohou být náchylní k přebírání určitých návyků stran vrstevníků. Takový tlak je často plný snobských komentářů k věcem nebo snobským chováním k lidem. Pokud jste však jako rodiče vybudovali základy vhodného chování vlastním příkladem a otevřeně pojmenovali chování nevhodné, měli by vaše dospívající děti zvládnout "útok snobů" a nepodlehnout jim. Zaznamenáte-li přesto přese všechno znepokojivé chování vašich dětí, buďte jim oporou, mluvte s nimi o tom a pojmenujte co nejpřesněji, proč je snobismus pro vztahy s lidmi nebezpečný.

Toto je třeba zdůraznit vašim dětem:

Respektujte ostatní, bez ohledu na jejich sociální postavení, rodinný příjem, schopnosti nebo jiná kritéria. Buďte dobrými sousedy, kteří jsou i přes určité rozdíly vůči ostatním ochotní a nápomocní v případě, že je to třeba. Mějte v úctě své soupeře ve sportu, zdravá konkurence je možností, jak vlastní výkon zvýšit. Nikdy neponižujte druhé v soukromí ani na veřejnosti, obloukem se vyhněte šikaně a zesměšňování někoho jiného. Je v naprostém pořádku, když máte jiný názor. Dejte však druhé osobě příležitost a prostor k vyjádření. Těšte se z úspěchů ostatních. Připravte se na hrubé komentáře nebo hrubé otázky některých lidí. Odmítněte snobismus.

Člověk, vybaven zdravým sebevědomím a informacemi, jak se vhodně chovat k lidem, může každé ráno s klidem vyjít ven z domu a cítit se dobře ve své kůži. Každý takový člověk ví, že v případě setkání se snobem, je problém na straně snoba.


Při objednávce do 17. prosince 2020 včetně dostanete mé knihy ještě pod stromeček. A pokud ne, uděláte radost později. #vanocebezstresu