Ambasador SOS dětských vesniček

Proč jsem se takto rozhodl?

Jsem si vědom toho, že můj život je pro jistý okruh lidí inspirativní. Mohu tedy spojit svoji práci ve firmách, školách i pro širší veřejnost se sociální odpovědností. Jsem přesvědčen o tom, že "dobro-činnost" by měla být pevnou součástí společenského života a nejen způsobem, jak snížit daňový základ nebo si pohladit karmu před Vánoci. 

Co od toho očekávám?

Chci přinést do společenského života a firemní praxe nový pohled na podporu znevýhodněných. Dosud jsem svoji dobro-činnost chápal jako osobní věc. Vím však nyní, že je odpovědné ostatní k podobným "dobro-činům" motivovat. Chtěl bych, aby společenské akce obsahovaly charitativní část. Jako ambasador budu mít možnost to aktivně ovlivňovat.

Co mě k tomu vede?

Dobro-činnost je součástí naší firemní kultury a je pevně ukotvená v Manifestu hodnot naší firmy. Mimo to jsem členem dvou uskupení, která mají charitu jako jednu z důležitých součástí své činnosti.

Proč SOS dětské vesničky?

K této organizaci mám dlouhodobě blízko, cítím zde sounáležitost a přátelství. Podporuji dětské vesničky finančně a také materiálně. Být ambasadorem je pro mě logickým vyústěním mé vazby k této organizaci.


Od roku 2021 dodnes jsme zorganizovali podporu pro dobro-činné organizace v hodnotě přesahující

190.000 Kč


Vidíte smysl v dobro-činnosti také?