Manifest hodnot naší společnosti

Usilujeme o to, aby vše, co děláme, bylo v souladu s hodnotami naší společnosti:

Odpovědnost

Jsme firmou, která si zakládá na pravdomluvnosti, poctivosti a spolehlivosti. Jsme oddaní tomu, abychom vždy hovořili pravdu a jednali s otevřeností a transparentností ve všech našich interakcích. Klademe důraz na poctivost a integritu, dodržujeme stanovené závazky a plníme naše sliby.

Etika a morálka

V naší společnosti ctíme profesní čest a zásadovost. Držíme se etických principů a  řídíme se morálními a profesionálními normami. Věříme, že jednání založené na těchto hodnotách vytváří pevné základy pro dlouhodobé a úspěšné vztahy se zákazníky, dodavateli i obchodními partnery.

Příroda

Respekt k přírodě je důležitou částí naší firemní kultury. Snažíme se minimalizovat naši ekologickou stopu a aktivně přispívat k udržitelnému rozvoji. Preferujeme nakupování z druhé ruky, opravujeme a podporujeme recyklaci a třídění odpadu. Cítíme se zodpovědní za ochranu životního prostředí a snažíme se být vzorem pro ostatní jednotlivce i firmy.

Dobročinnost

Vytváříme příležitosti a aktivně se zapojujeme do společenských a charitativních aktivit s cílem pomáhat těm, kteří to potřebují. Věříme v silnou sociální odpovědnost a přispíváme k pozitivnímu rozvoji komunit, které jsou součástí našeho okolního světa.

Vodní stopa

V rámci našeho úsilí o udržitelnost se zaměřujeme na snižování spotřeby vody. Preferujeme nákup takových produktů, které mají vodní stopu co nejnižší. Efektivní využívání vody je pro nás prioritou. Implementujeme opatření a technologie, které pomáhají minimalizovat její ztráty a zbytečné plýtvání.

Uhlíková stopa

Chceme přispět k ochraně klimatu, proto přemýšlíme nad naší uhlíkovou stopou. Přijímáme opatření na snižování emisí skleníkových plynů, například optimalizací našich logistických procesů, podporou udržitelných zdrojů energie a investicemi do ekologických produktů a technologií.

Inspirujeme

Jsme hrdí na to, že přispíváme k lepší budoucnosti prostřednictvím našeho úsilí o udržitelnost a odpovědností vůči našemu světu. Jsme oddaní těmto hodnotám a usilujeme o to, abychom byli příkladem pro ostatní a inspirovali je ke změně.