O Danielovi

Učím ve firmách, jak mluvit a jednat s klienty a budovat s nimi přátelské vztahy. Vedu kurzy, jak prezentovat procesy i produkty. Přednáším otevřenou komunikaci, kultivovaný projev a obchodní etiketu.


Proč dělám právě toto? 

Vzdělávání je pro mě trvalým procesem. Čím více se dozvídám, tím více jsem si vědom potřeby své znalosti doplňovat.

Jsem vytrvalý a nadšený pro práci, kterou dělám. To, co přednáším, také žiju.

V předchozím profesním životě jsem prošel mnoha obchodními a manažerskými pozicemi. Na těchto zkušenostech dnes stavím své kurzy a tréninky. 

Více jak čtyři roky jsem byl ambasadorem největšího česko-slovenského krejčovství a socializoval zakázkovou výrobu.

20+ let zkušeností v obchodě

Podílel jsem se na tvorbě popisu kompetencí světa práce. Byl jsem tajemníkem Sektorové rady služeb, Sektorové rady umění a řemesel a Sektorové rady obuvnického průmyslu.

Silně vnímám nezbytnost udržitelného šatníku jako protipólu k fast fashion a masové výrobě i spotřebě. Propaguji cestu moudrého pořizování a kvalitních oděvů z místní produkce. 

Pochopit souvislosti a jít do hloubky tématu je mojí přirozeností. Přednáším to, co mám odzkoušeno, své prožitky a nejlepší praxi z mezinárodního obchodu. 

Myslím, že nové gentlemanství se může stát reakci na nedostatek zdravé sebedůvěry mužů.

Mojí vášní, zřejmě přenesenou z rodinného prostředí, jsou pánské oděvy. Díky tomu mám blízký vztah k hodnotám oděvu i schopnosti komunikovat za nás.

Zastávám etické hodnoty, řídím se morálními zásadami, které nám naši předkové ukázali.

Procestoval jsem jako obchodník část světa a poznal, že mezinárodně uznávaným nástrojem, jak získat srdce zákazníka, je moje chování k němu. 

Myslím, že vše začíná doma. Rodinné prostředí utváří základy chování jednotlivce. Proto jsem napsal knihu o vztazích doma. Etiketu domácí.

30+ navštívených zemí světa

Osm let jsem se věnoval zákazníkům v německy mluvících zemích v gastronomii i obchodních firmách.  

8000+ spokojených účastníků mých kurzů

Jsem autorem první české knihy o oděvech mužů. Smart Casual. Knihu, kterou jsem hledal, jsem napsal.

Stál jsem za vítězstvím v krajské soutěži Živnostník roku 2010 a třetím místem v celorepublikovém kole.

Ve své textilní výrobní firmě jsem se soustředil na aplikace vyspělých materiálů do oděvů určených pro náročná prostředí. 

Oděvy za vás vysílají signály, kým jste dávno před tím, než vyslovíte první slovo.

Mám radost, když vidím kolem sebe zdravé vztahy, postavené na vzájemném respektu, úctě k odlišnostem a sounáležitosti.

Záleží mi na tom, aby se muži emancipovali. Aby se osvobodili z pout, která je "nutí" být bezcitní, neúměrně agresivní, neohrožení a dobyvační. 

Některé z firem, které už prošly mými kurzy:

Jsem hrdým členem 

. Czech Bowtie Club . Slowakisch-Österreichische Handelskammer . 🌿 .