Je slovo "hostka" správně nebo jde o nerozum?

19.06.2023

Také vás neminula "übersnaha" o naprostou korektnost? Mám na mysli genderovou vyváženost za hranicí rozumného? Nedávno jsem poslouchal pořad, ve kterém moderátorka představila svůj ženský protějšek jako "hostku". 

Autor obrázku: Jacob Lund

Jistě. Máme členy a členky, doktory a doktorky a také třeba makléře i makléřky. Bez přemýšlení vytvoříme názvy povolání jako je keramička, bagristka či pilotka...

Ale hostka? Existuje vůbec toto slovo?

Etiketa při vyjadřování a v mluveném projevu patří mezi "zlaté" znalosti. Umět používat slova (rétorika) a slovní spojení ve vhodném kontextu a navíc dbát, jak váš mluvený projev působí, patří mezi dosti obtížné disciplíny. Mluvený projev je ovlivňován vedle obsahu také jinými kritérii. Hlasitostí, rytmem a těmito dalšími...

Kde se učíme mluvit?

Mluvený projev se ve školních osnovách základních, středních i vysokých škol objevuje jen zřídka. Nejčastěji ve formě memorování básní, později referátu, případně ústního zkoušení. Ani v jednom případě však nejde zcela jen o schopnost nalézt prostředky pro vyjádření myšlenky. Často je hodnocen obsah, forma však klopýtá kdesi vzadu. Namísto rétorického tréninku přejímá však velká část lidí dosti jednoduchý jazyk večerních zpráv, případně vyjadřování postav v nekonečných seriálech. 

Důsledkem je, že většina lidí má strach z mluvení před cizími i známými.


Náš tip: Kurz rétoriky a mluveného projevu pro firmy 

Naučte se, jak hlasem upoutat posluchače, vyzdvihnout podstatné a zabránit nudě. Poznáte, jak se vyhnout frázím a volit ta správná slova. Zjistíte, jak pracovat s projevem komplexně, aby vás lidé pochopili a dali vám důvěru.

Zobrazit více >>


Je tedy "hostka" správně či nikoli? 

Když něco nevím, tak se zeptám. Nebo se podívám. A to raději před tím, než začnu cokoli slepě, v tomto případě "hluše" opakovat. Ústav pro jazyk český se k této problematice vyjadřuje následovně (cituji): 

Přechýlenou podobu podstatného jména "host", tedy "hostka" slovníky současné češtiny neuvádějí. Podstatné jméno host řadí mluvnice k tzv. vespolným podstatným jménům – ta označují osoby obou pohlaví bez rozdílu. Slovem host, které je mužského rodu, běžně označujeme jak muže, tak i ženy. Větou "To jsou k nám hosti!" můžeme bez obav přivítat i příchozí ženy.

Odborníci při Akademii věd České republiky pokračují výkladem, že není přirozené ani vhodné vytvářet feminima (ženský rod podstatných jmen, přídavných jmen a zájmen) ze všech slov. Klidně můžete hovořit o svém dědečkovi i babičce že je "anděl", svoji oblíbenou zpěvačku i zpěváka můžete nazývat "hvězdou". Označení "nemehlo" se často nevyhne ani klukům ani holkám.

Výraz "hostka" není správný...

Jeho použití může vést k zesměšnění sebe samých. Dopadlo by to podobně, kdybyste se o totéž, leč o vytvoření maskulina od podstatných jmen ženských, snažili ve větách: 

  • "Profesor Wichterle byl výraznou osobností." (ta osobnost)
  • "Karel je ve svém oboru znamenitou kapacitou." (ta kapacita)
  • "Přivítejme vzácnou návštěvu, režiséra Jiřího Stracha." (ta návštěva)
  • "Bůh je zobrazován jako bytost mužského pohlaví." (ta bytost)
Před tím, že začnete používat ve svém slovníku některé výrazy, případně před tím, než se budete snažit působit "überkorektně", ujistěte se, zda jste si vzor vašeho mluveného projevu vybrali správně.

Autor článku: Daniel Šmíd

Mluví a píše o chování a oděvech. Učí ve firmách, jak mluvit a jednat s klienty a budovat s nimi přátelské vztahy. Vede kurzy, jak prezentovat procesy i produkty. Přednáší otevřenou komunikaci, kultivovaný projev a obchodní etiketu.

Zobrazit více o Danielovi >>