5 způsobů, jak použít váš hlas k dosažení úspěchu

02.02.2021

K vašim uším přichází více a více mluveného slova. Podcasty a audio knihy zažívají nebývalý boom. Navíc nová sociální síť Clubhouse je celá postavená na tom, co je vyřčeno. A hlavně jak je to vyřčeno. Téma tedy více než aktuální. Dnes se dozvíte, jak hlasitost a rychlost vašeho mluvení podpoří, zda vás ostatní pochopí. Nevynechám také, co ve vašich posluchačích ovlivňuje váš tón hlasu a také obsah sdělení. 

Článek dočtěte níže pod obrázkem nebo si jej již brzy poslechněte jako epizodu podcastu Etiketa:

Zdroj obrázku: healthline.com

Pomocí schopnosti mluvit máte možnost vyjadřovat současné dění, náladu, požadavky a přání. Moc, kterou vám dala příroda do úst, vám umožňuje také využívat slova a jejich spojení pro vyjádření minulosti, budoucnosti, vaší fantazie, citů a představ. Slova a tón jsou jedinečným nástrojem pro komunikaci - mluvením. Jak však mluvit tak, aby neutrpěla vaše estetická stránka a ostatní kolem vás netrpěli tím, co slyší?

Mluvení. Váš vokální otisk.

Volba slov, jejich spojení do vět a váš tón hlasu jsou nedílnou součástí vaší osobnosti a celkového obrazu, jak jste ve společnosti vnímáni. Mluvením doplňujete a také ovlivňujete dojem, který jste vzbudili svou neverbální stránkou, postojem a gestikulací nebo třeba fotkou na sociální síti. Mluvením vytváříte pozitivní nebo negativní druhý dojem. Utvrzujete vaše posluchače o tom, zda vás na první dojem ohodnotili správně, případně jim doručíte nezvratný důkaz o tom, že pozitivní první dojem, který jste způsobil, byl jejich fatální omyl.

Mluvení je nesnadná cesta ke komunikaci. Pokud bychom měli k dorozumívání původní vybavení stále funkční, tedy způsob, jak to dělá malé dítě s rodiči, byla by rétorika nadbytečná. Ale není to tak. Kultivovaný slovní projev je souborem několika faktorů. Je součásti brandu vaší osobnosti.

Obsah fajn. Ale jak to řekl...

Zvuk přenesený z vašich úst vyvolává v posluchačích různé pocity a reakce. Požadovaný výsledek, tedy reakci vašeho partnera, máte možnost významně ovlivňovat. Slova mají obrovskou sílu a dopad některých z nich zanechává v uších slyšících krátery. Nejdůležitější z faktorů je obsah, avšak ten je velmi subjektivní a vždy záleží na vás, co chcete sdělit. Často se stává, že obsah neodpovídá tomu, co chcete říct, ale tomu, co ten, jenž naslouchá, slyšet chce. Významné faktory vašeho hovoru jsou však tyto:

#1 Hlasitost - intenzita zvuku je důležitou součástí vaší verbální komunikace. Pokud mluvíte příliš potichu a posluchač se musí snažit pochytit každou vaši slabiku s vypětím sil, bude rozhovor s vámi příliš náročný. Je pravděpodobné, že posluchač si k poslouchání vybere toho, který je lépe slyšet. Nebezpečí tkví tedy v tom, že vámi sdělené informace nebudou, a to doslova, vyslyšeny. Váš názor může zapadnout mezi hlasitější i přesto, že mohl být lepší. Nenabádám vás tímto ke křiku. Naopak. Křik a příliš vysoká hlasitost vašeho projevu bude v ostatních vzbuzovat ostražitost a obavy. Křik je většinou výrazem nejistoty toho, jenž křik k získání sebe-jistoty používá. Respekt, zde myšleno pozorné vnímání mluveného obsahu, docílíte dostatečně hlasitým projevem bez dramatického šeptání a obávaného křiku.

#2 Rychlost - zřejmě jste již poslouchali člověka, který "drmolí" a mluví tak rychle, že mu nelze rozumět. Přílišná rychlost po sobě jdoucích slov - záměrně zde použiji výraz "vysoká kadence", je zbraň. Ve své negativní podstatě. Pokud mluvíte příliš rychle, můžete být lidmi považování za zbrklého člověka, který někam spěchá. Rozhovor s vámi bude tak pro váš protějšek nejspíše utrpením a bojem o každé zaslechnuté slovo a porozuměný výraz. Opakem vysoké rychlosti sdělení je přílišná rozvláčnost a pomalost v projevu. I přesto, že máte v plánu sdělit něco důležitého, může pomalé tempo vzbuzovat nedostatečnou jistotu a sebedůvěru. Dbejte, aby vaše slova dostala ten správný prostor, nemluvte příliš rychle ani zbytečně neprotahujte slova, soustřeďte se. Lidé vám budou lépe rozumět...

#3 Tón a barva hlasu - jsme u nejobtížnější části. Právě barva hlasu a jeho tón je významně ovlivňován vaší náladou, vnitřním rozpoložením a pocity. Pokud prožíváte nepříjemnou situaci, odrazí se na celém těle, včetně našeho hlasu. Ovládnout své city a zachovat i ve vypjaté situaci, nervozitě nebo strachu klidný tón hlasu je pomyslnou "vysokou školou kultivovaného projevu". Podle toho, jaký tón hlasu zvolíte, může jedno a totéž slovo nechat vyznít v různém smyslu. Jednou se může zdát, že mluvíte ironicky, jiný tón vzbudí ve vašem partnerovi hlubokou lásku, další zase zlobu. Obsah se tedy může zdát mnohdy nedůležitý. Dbejte vždy na to, aby váš tón a barva hlasu byla v souladu s vaší osobností a cílem, se kterým jste do komunikace vstoupili. A to zároveň.

#4 Obsah - Nevíte-li, co říct, těžko se vám to bude slovy vyjadřovat. Když nemáte co říct, nemluvte. Pokud vám lidé chtějí naslouchat, sdělte jim, co máte na srdci. Nejhodnotnější pro ostatní jsou slova, která vycházejí z vašeho nitra a jsou pronášena k ostatním nitrům. Rozpoznat, zda obsah vaší mluvy někoho baví, je možné za pomocí bystrého pozorování, notné dávky úcty a citu k lidem. Mluvíte-li více o sobě a méně o ostatních, nedostanete se k nim dostatečně blízko. Kultivovaný projev vytvoříte tím, že budete mluvit spisovně, případně obecnou češtinou. Tady se vyplácí rozlišit prostředí, ve kterém hovoříte. Jen velmi je vhodné používat hovorové výrazy. O sprostých slovech ani nemluvě. Mluvíte-li jak "hulváti", budou vás ostatní za hulváta mít.

#5 Rytmus - Když víte, kdy skončit, máte vyhráno. Pokud zrovna netrpíte samomluvou a v místnosti, té opravdové nebo v té virtuální, se nacházejí i další potenciální mluvčí, dejte prostor pro hovor i ostatním. Vnímejte jejich neverbální i verbální projevy. Vidíte-li, případně to slyšíte, že chce někdo na váš projev reagovat, umožněte mu to. Kultivovaný mluvčí umí navázat na svůj projev i přes případné námitky nebo doplnění ostatních. Neskákejte ostatním do řeči. Pokud se často přistihujete, že nenecháváte ostatní domluvit, změňte to. Dejte druhým tolik prostoru, kolik byste rád dostal od nich. Je-li téma vyčerpáno, nevracejte se k němu. To vyčerpává posluchače.

Ještě něco?

Kultivovanému projevu se můžete naučit, když víte, na co se zaměřit. Když dostanete zpětnou vazbu. Jsem svým klientům, kteří využívají svůj čas naplno a věnují se osobní konzultaci jejich vyjadřování, zrcadlem a nezávislým konzultantem. Najdeme společně váš skrytý potenciál v komunikaci. Tady získejte více informací, jak fungují osobní konzultace se mnou >>

Kultivovaným slovním projevem, tedy souborem jasného obsahu, dostatečnou hlasitostí, plynulostí a tónem hlasu budete snáze dosahovat vašich cílů. Ve společnosti budete chápáni jako rozumní, zábavní a milí společníci a budete vyhledáváni právě pro to, jak mluvíte. Přidejte k vašim slovům úsměv a vytvářejte hezčí svět...