Firemní zakázkový kurz na 2 dny

Bojíte se mluvit, ale musíte? Umíte hlasem upoutat posluchače? Víte, jak vyzdvihnout podstatné a zabránit nudě? Už vám tréma znemožnila mluvit? Nebo najednou nevíte, o čem hovořit i přes intenzivní přípravu? 

Správné vyjadřování a rétorika je nejsilnější nástroj komunikace, který máme. Je jednou z hlavních schopností manažerů, obchodníků a lidí, kteří směřují k úspěchu. V tomto dvoudenním tréninku poznáte, jak se vyhnout frázím a volit ta správná slova. Zjistíte, jak pracovat s projevem komplexně, aby vás lidé pochopili a dali vám důvěru. 

Dozvíte se:

 • Čím získáte jistotu, zbavíte se strachu a využijete trému
 • Jak umět upoutat posluchače a převést naučené do vlastní praxe
 • Co lze významně zlepšit na vašich řečnické schopnosti, přestože jste introvert
 • Jak zapojit do přednesu dýchání, gesta, mimiku i vystupování

Kurz obsahuje tato témata:

1. den dopoledne 

 • Pochopení pojmů rétoriky a jak se stát dobrým řečníkem
 • Co jsou důležité složky mluveného projevu dneška
 • Nejčastější chyby, kterých se při mluvení dopouštíme
 • Vlastní přednes, zpětná vazba a rozbor - východisko pro kurz
 • Příklady dobré i špatné praxe z vlastního firemního prostředí 
 • Rady a tipy, jak nešvary nahradit smysluplnými slovy a mluvit gramaticky správně

Odpolední blok

 • Technika řeči a práce s hlasem, vliv řeči těla na mluvený projev
 • Práce s otázkami od posluchačů, námitkami a nesouhlasem
 • Zpětná vazba od účastníků, uvědomění si svého posunu
 • Jak se "vtipně" vypořádat s vyrušením, nepozorností a "skákáním do řeči"
 • Důležitost tvorby hlasu, řečová cvičení, srozumitelná artikulace
 • Technika dýchání, "dechový strečink" před vystoupením

2. den dopoledne

 • Modulace řeči, frázování, melodie, důrazy a další faktory kultivovaného projevu
 • Tvořivé vyjadřování, slovní zásoba a její rozšiřování 
 • Zásady přesvědčivého projevu, jak získat posluchače na svoji stranu
 • Čtený text a jeho specifika, mluvený projev a jeho struktura při čtení
 • Seznámení s technickými pomůckami, jak přivyknout mikrofonu a kameře

Odpolední blok

 • Hlasová cvičení a trénink v modelových situacích z vaší praxe
 • Příprava rétorického vystoupení, konzultace s lektorem 
 • Závěrečné vystoupení, rozbor a zpětná vazba účastníků i lektora
 • Natáčení zvukového záznamu, pořízení video souboru
 • Vyhodnocení posunu a stanovení, co zůstává k dalšímu seberozvoji

Po měsíci kontrola a zpětná vazba

Dvoudenní školení (12 hodin) pro 6 až 10 osob

78.600 Kč + DPH ( 3.170 EUR )

Mluvit před lidmi patří k největším strachům. Ovládněte jej a začněte využívat potenciál mluveného slova. Intenzivní trénink "rétoriky" na celé dva dny nabitý informacemi, opakováním a testy, velkým prostorem pro osobní zpětnou vazbu od účastníků orámovaný výkladem lektora. 

Neškolíme. Pracujeme a trénujeme. Školení je ucelený produkt v rozsahu šesti hodin denně s přestávkou na oběd.  

Poptat kurz a zjistit volný termín?

Zavolejte mi, prosím, na 739 510 906 nebo napište na monika@danielsmid.cz

Mgr. Monika Šmíd