Musí být muž gentleman..?

16.12.2016

Slýcháte to relativně často kolem sebe. V různých smyslech a z různých zdrojů. Podle těchto vět byste se měl, pokud jste muž, chovat gentlemansky, jednat podle gentlemanských dohod, být gentleman v každém ohledu nebo každým coulem.Nebo vás sem tam někdo nazve gentlemanem, aniž by tušil, kolik důvěry do vás tímto oslovením vkládá. 

A vy, dámy, čas od času slyšíte toto oslovení směrem k muži, aniž by tento byť náznakem připomínal ctnosti, které se již od 18. století s tímto "titulem" spojují. 

V původním slova smyslu byl gentleman příslušník nejnižší vrstvy anglické nižší šlechty. Gentlemanem byli oslovováni v průběhu minulosti všichni muži z urozených rodin nebo z rodin vyššího sociálního postavení, posléze všichni muži, kteří měli vybrané chování a dokonalé společenské způsoby.

Přišla však doba, kdy je gentlemanem nazýván i muž, který je "pouze" dobře oblečený. Bez ohledu na to, jestli je z urozené rodiny nebo je zdvořilý...

Jak dál..? Cesta vede zpět. Myslím, že každý muž se musí gentlemanem stát.