Jak zvládnout nespolehlivost ostatních? 1/2

23.02.2022

Jsou mezi vašimi přáteli takoví, na které je spolehnutí podobné, jako na krustu laskonky? Nebo jste tou osobou Vy? Je vaše slovo, objednávka nebo slib pro ostatní sázkou do loterie?

Nespolehlivost je v každém případě vlastnost, kterou na ostatních vnímáme nelibě. A ostatní na vás "jakbysmet". Nespolehlivost ukazuje na nedostatek úcty k ostatním lidem a pohrdání základy etikety. Je nejen překážkou ve vztahu a jeho budování, ale také možnou příčinou jeho zániku.

Zdroj obrázku: tt.com
Zdroj obrázku: tt.com

Kde hledat důvody pro nespolehlivost? To je možná první otázka, nad kterou je třeba se zamyslet. Kde se nespolehlivost vlastně rodí, kde se v člověku bere to nutkání, neudělat to, na čem se s jinými domluvil? Má něco s hlavou? Nebo je jednodušší vysvětlení, že tato osoba zapomíná naplánované záležitosti, termíny a vlastně s ní nejde reálně počítat?

Možná, že objektivních důvodů pro nespolehlivost je více. Zřejmým a častým důvodem však je tolerance k této vlastnosti. Ze všech stran je na nás směřováno, jak musíme být tolerantní k tomu, tamtomu či tomuto, ale...

Právě tolerance k negativním jevům je jejich živnou půdou. Také nespolehlivost žije díky naší toleranci. 

Blízcí a přátele těchto nespolehlivých lidí s nimi i přes jejich "historii" a opakovanou nejistotu počítají, zvou je a omlouvají je.

Nespolehlivost, nejistota dodržení slibů a dohod má různé formy a je u různých osob odlišná. Jedná se o jistou "diagnózu", je tedy třeba s každým typem zacházet trochu jiným způsobem. Zde jsou dva ze čtyř  profilů nejběžnějších hříšníků mezi nespolehlivými přáteli či klienty:

01 Přeplánovaný

Jsou lidé, kteří nerozumí toku času. Nedokážou si také představit či spočítat, kolik minut jim trvá příprava, cesta či parkování v podzemní garáži. Nikdy se o tyto věci nezajímali. Díky tomu si naplánují schůzky a aktivity tak těsně k sobě, že se už na druhou schůzku nedostanou včas. Někdy nezvládnou ani tu první ranní. I přesto se, opět zřejmě z nevědomosti, snaží dohánět a posunovat schůzky až do té doby, kdy udýchaní zavolají, že to "dneska nedají". 

Většina z nás chápe, že se může něco stát a do plánu vám "náhoda" vrazí klín. U těchto lidí to však není náhoda.

Spolehněte se, že jsou mezi námi lidé, kteří nemají kontrolu nad tím, co jsou nebo nejsou schopni udělat za den. 

Nemají nástroje ani představivost, jak plánovat těch 24 hodin, které máme všichni stejně k dispozici. Možná však mají ještě něco: neumí říkat "ne".

Zde je několik návrhů na zacházení s někým, kdo je stále příliš zaneprázdněn:

Předpokladem je,  že vám na vztahu s tímto "over-bookerem" záleží. Chcete se setkat z osobních nebo pracovních důvodů. Potom je vhodné opatrně přistoupit ke zcela jiné formě plánování než s ostatními, tedy spolehlivými. Je na vás naučit se předpokládat, že je nespolehlivý právě z důvodu neschopnosti plánovat.

  • Během fáze plánování se daného člověka zeptejte, jestli už má na tento den naplánované další aktivity. Připomeňte mu, že počítáte s tím, že na schůzce bude, že tam dorazí. Otevřeně se zeptejte: "Opravdu to máš v kalendáři naplánováno tak, že to zvládneš?" Je naprosto v pořádku takto otevřeně hovořit, zvláště když máte zkušenost s jeho nespolehlivostí.
  • Zeptejte se, zda-li má v kalendáři den, kdy nemá nic rezervovaného. Až zjistíte, že ano, naplánujte si setkání právě na tento den a konkrétní hodinu.
  • Před tím, než dostanete potvrzení, že schůzka platí, můžete dané osobě, například nespolehlivému klientovi, říct: "Vím, že jste hodně zaneprázdněn, pochopím, pokud se vám můj návrh nehodí do kalendáře. Je to opravdu ten nejvhodnější čas pro naši schůzku?"

02 Výrobce výmluv

Zkuste se podívat trošku detailněji na výmluvy přítele, který je nespolehlivý. Jistě takového člověka máte ve svém okolí. Nejprve souhlasí, že se s každým, včetně vás setká v určeném čase a místě. Na poslední chvíli dostanete textovou zprávu s důvodem, proč tam nemůže být. Pokud se to stane poprvé, můžete to přijmout jako nedopatření. Náhoda, řeknete si. Stává se čas od času i vám. Ale po několika případech, kdy k tomu dojde, už musíte začít uvažovat jinak.

Paradoxem je, že často oni sami setkání navrhli. Takže vám ani předem nedali důvod myslet si, že to nakonec odvolají. A barvitostí výmluv v takovém případě nešetří. 

Víš, nahrnulo se mi najednou víc práce, předpovídají hustý provoz a ještě k tomu bolest hlavy. Kolegyně musela navíc odjet k babičce...

A vy jste chápaví a empatičtí a rozumíte, že se to může přihodit. A přitom už po druhé výmluvě víte, že jste tomu člověku pramálo důležití, než aby naplánovanou schůzku s vámi ve svých prioritách postavil o něco výš. Frustrující pocit vyvolává úzkost a zklamání.

Zde je několik způsobů, jak jednat s někým, kdo má vždy výmluvu (a záleží vám na něm):

To nejdůležitější na začátek. Předpokladem pro vaši vynaloženou energii je doslova láska. Promluvte si o tom a dejte osobě najevo, že je pro vás důležitá a že vás zraňuje, když se stále vymlouvá. Je zde jistá pravděpodobnost, že daná osoba vám nezvládne svoji spolehlivost slíbit. Případně ji v duchu tohoto článku slíbí, ale nedodrží. A to vás může stát přátelství, může dojít ke konci vztahu. Pokud vám o tohoto člověka opravdu jde, nabídněte pomoc a společně její zlozvyk a prohřešek proti etiketě odstraňte. Můžete se domluvit, na následujících metodách.

  • Dohodněte se, že se setkáte tam, kde je. Vyzvedněte ji doma. Nemůže tedy použít "provoz" jako výmluvu. Počítejte s jistou nepřipraveností, může se stát, že daného člověka zastihnete v domácím oděvu s polštářovým účesem. Případně tam nebude, protože je jinde. Uff.
  • Naplánujte si pravidelné setkání každý měsíc, nebo každý týden ve stejnou dobu, aby to daná osoba měla v kalendáři četněji. Je pravděpodobné, že si na to zvykne. Můžete také zvolit připomenutí. Pošlete jí krátkou textovou zprávu den předem: "Těším se, až se zítra uvidíme. Mám pro Tebe překvapení a jednu novinku. Uvidíš."
  • Naplánujte si něco v místě jejího bydliště nebo v jeho blízkosti. Tam, kde víte, že bude. Snáze se vám bude dohlížet na to, zda osoba své závazky plní.

Rozpoznali jste některého z vašich přátel či klientů v těchto profilech? Nebo jste poznali sami sebe? Další profily nedůvěryhodných a nezodpovědných si přečtěte zde v druhém díle >>