Jak na nespolehlivost ostatních 2/2

02.03.2022

Jak dlouho dokážete čekat, když se někdo zpozdí? Nebo opačně. Kolik minut by na vás měli ostatní čekat, když máte (zase) zpoždění? A je dobré zavolat, abyste zjistili, co se děje?

Zdroj obrázku: gossipncity.com
Zdroj obrázku: gossipncity.com

Nespolehlivost je relativně častý jev, který doprovází osobní i obchodní schůzky. Etiketa hovoří jasným jazykem a nabádá nás, abychom byli ve většině případů přesní. Jsou výjimky, jako třeba zahradní party, kde není třeba být na minutu přesně. Nezodpovědnost k danému slovu, laxní až volný přístup k dohodám může vést, a často vede, k neshodám v páru, mezi přáteli nebo vztahu s dětmi. Vzpomeňte jen, kolikrát jste vysvětlovali, více či méně pravdivě, proč jste přišli z "nočního tahu" pozdě. 

Je také snadné uvědomit si váš osobní pocit, když vás někdo nechá sedět doma a nevrací se. A nevrací se. Neschopnost držet dohody se však také projevuje v závažnějších situacích. Neplatíte nájem včas, nejste věrní dohodám nebo jste nevrátili půjčenou knihu zpět. V případě, že s vámi nejde přesně počítat, ztrácíte doslova kredit. A s ním i důvěru a dříve či později osobní či obchodní přátelství.

Předešlou část, kterou si můžete přečíst zde >>,  jsme společně věnovali dvěma typům nezodpovědnosti: člověku přeplánovanému a člověku, který produkuje výmluvy. Tentokrát se podíváme "na zoubek" těm, kteří chodí pozdě a všem zmatkařům.

03 Kdo pozdě chodí, (nejen) sám sobě škodí

Každý z vás, mě nevyjímaje, měl někdy zpoždění. A mnohdy měl opravdový důvod. Stane se. Do přesného časového plánu se vám utrhne tkanička na botě, zapomenete mobil v chodbě nebo zjistíte až v zrcadle ve výtahu, že vám na punčoše "letí oko". Návrat zpět a řešení vezme ony dvě tři drahocenné minuty. Ty, které dělí onu konkrétní tramvaj od té následující. Jestliže jednu nestihnete, může být rázem z třech minut čtvrt hodina.

Pro jednou se však nic zásadního neděje. Zavoláte tomu, kdo na vás čeká, řeknete mu s omluvou, že máte patnáct minut "skluz" a požádáte o trpělivost. Většinou to klapne a protistrana vás pochopí. 

Když však chodíte pozdě často a takříkajíc chronicky a navíc bez omluvy, jedná se o hrubé porušení soužití, etikety i důvěry. 

Nedivte se, že lidé, které necháváte čekat, jsou nazlobení.

Jste to vy, kteří čekají na pozdní příjezdy a příchody ostatních? Můžete se s tím vyrovnat několika způsoby. Jedním z nich, že se začnete rozčilovat, křičet a nadávat. Přilévat olej do ohně sváru. Dopad této vaší reakce je jasný. Nic moc se na trvalo nezmění a navíc se postavíte do role toho, kdo neumí vyzrále komunikovat. Druhou možností je, že zvolíte jednu z níže uvedených reakcí. Některé jsou tvrdší, uznávám. Je to projev tzv. tvrdé lásky. Některé z nich jsou hebké a jemné:

  • Odejděte. Pokud vás někdo nechá čekat více než 15 minut a nemáte žádnou zprávu, nemůžete se dovolat, běžte jednoduše pryč, jděte sami do kina nebo začněte jíst.
  • Hodinu před setkáním zavolejte, abyste chronickému "pozděchodiči" připomněli schůzku s vámi. Může to zafungovat, ale nemusí. I tak se může zpozdit. Vy jste mu ale vzali jednu výmluvu.
  • Promluvte si o tom v klidu a s rozvahou někdy jindy. Informujte takového člověka, že je "zloděj" času a pozdním příchodem vám i jiným doslova krade části života, často i hodiny, které nelze vrátit. Ano, taková rétorika může způsobit dramatické reakce, ale vám to jistě stojí za to. Hlavně klid.

04 Zmatkaři a popletky

Jsou lidé, kteří mají v hlavě tak trochu zmatek. Možná, že se nedokážou soustředit na podstatné věci či plány, nebo nemají nástroje, jak si věci pamatovat. 

Často je to tak jednoduché, že nepracují s kalendářem v mobilu ani s psaným deníkem a dokáží poplést doslova páté přes deváté. 

Domluvíte se na příští týden na středu odpoledne a daná osoba vám v úterý dopoledne volá, kde jste... Jednoduše se objeví ve špatný čas na špatném místě.

Také zde platí, že pokud vám na vztahu s takovými popletkami a zmatkaři záleží, můžete pro zmírnění a zachování vztahu bez výčitek udělat něco předem. Takovým lidem můžete pomoci následovně:

  • Napište a pošlete takovému člověku textovou zprávu nebo e-mail, kde je konkrétní čas i místo setkání. Pokud se jedná o obchodní schůzku, můžete ji naplánovat v Outlooku nebo Google kalendáři a odeslat do kalendáře vašeho protějšku.
  • Požádejte o zopakování dohody. V případě, že se domlouváte telefonicky nebo osobně, požádejte, aby vaše "popletka" zopakovala právě dohodnuté datum, čas a místo. Ano, jak s malými dětmi.
  • Den předem nebo tentýž den ráno zavolejte a potvrďte si termín setkání. Trvejte na spojení a pokud se nedovoláte, pokuste se o totéž o pár hodin později. V případě, že o setkání stojíte, jsou veškeré metody dovoleny. Byť nám etiketa říká, že pokud někdo hovor nebere a zmešká ho, měl by volat zpět.

Chce to vaši sílu vůle a opravdový zájem. Pomáhat ostatním v tom, aby byli lepší je práce navíc, práce na vztahu. Většinou nese své ovoce v podobě lepších vztahů a to už stojí za to. Ve všech čtyřech případech, tedy i v těch z minulého dílu >>, však platí:

  1. Záleží-li vám na vztahu s nespolehlivým člověkem, je to pro něho dar, že s ním budete o jeho nezodpovědnosti mluvit. Mějte totéž však na mysli i vy. Pokud někomu chcete takový dar dát, je vhodné jej jako dar předávat. Srdcem. Zvolte otevřenou a upřímnou diskusi s myšlenkou, jak může zlepšit vztah.
  2. Přátelé, partneři nebo rodinní příslušníci by měli zvládat základní i pokročilé formy komunikace. Využijte pro takové diskuse osobní a bezpečné prostředí, mezi čtyřma očima. Nemíchejte téma nespolehlivosti s jinými tématy. Netlačte nikoho do kouta tím, že takovou debatu otevřete při odjezdu do práce nebo před usnutím.
  3. Nepředpokládejte, že daná osoba ví, jak je vám to nepříjemné. Možná o tom nemá ponětí, možná jí to v minulém vztahu nebo s jinými lidmi procházelo, případně na to doma vůbec nedbali. Vyhněte se sarkasmu a zesměšňování. Zeptejte se s opravdovým zájmem, co byste měl udělat, aby k nezodpovědnosti nedocházelo. Nabídněte další podporu.
  4. Sdělte dané osobě, že na ni nebudete v budoucnu čekat. Mějte rádi sami sebe a svůj čas. Být chápavý je jedna věc, být pevný a důsledný je věc druhá. Nechejte ostatní dokázat, že na vztahu s vámi chtějí pracovat také.

Spousta návodů, jak jednat citlivě s blízkými a přáteli, desítky témat chování v rodinách a s dětmi je obsahem mé knihy Etiketa domácí.