Jako cvičený medvěd? Etiketa představování nováčků ve firmě

09.01.2024

Vzpomínáte si na ten den, kdy vás vodili "z kanclu do kanclu" a představovali vás? Spousta úsměvů napříč patry a po několika minutách dokonalý společenský guláš jmen, funkcí a vztahů? Připadali jste si spíše jako cvičený medvěd?

Jestliže jste ve firmě první den, případně den poté, počítejte s tím, že budete s ostatními seznámeni. Připravte se tedy na sadu úsměvů, několikerého zopakování vašeho jména či příjmení. A jistý chaos v hlavě. 

Bude lépe, když na to nebudete sami. Firma by měla jmenovat někoho zkušeného, kdo se tohoto zodpovědného úkolu ujme. 

Na vás je, abyste chodili s touto osobou po firmě, výrobě či kancelářích a přijali, že budete představováni ostatním. A oni vám.

Problematika prvních setkání je fenomén, který si zasluhuje mnohem více pozornosti, než jen tento článek. 


Mohlo by vás zajímat: 

Expertní školení obchodní etikety ve vaší firmě 

Podáváte ruku vy nebo klient? Jak je to nyní s oslovováním, můžete používat křestní jméno? Co na sebe, když "dress code" už neexistuje? Obchodní etiketa podporuje profesionální prostředí a vytváří úroveň vzájemného respektu. Získejte sebevědomí v jednání s náročnými klienty, potěšte vaše stálé zákazníky. Zobrazit více >> 


Osvěžte si však každopádně etiketu představování a také techniku small talk. Někteří z nových kolegyň a spolupracovníků se rádi nechají na chvíli vyrušit vaší přítomností. Je možné, že o vás už něco vědí. Každopádně se obrňte trpělivostí. Jak známo, firemní "tamtamy" zní už pár dní předem.

Etiketa small talk

Relativně častým dotazem je dosti nejednoznačné "Jak se vám tady líbí?" nebo "Tak jak to zvládáte první den?". Nezapomeňte poděkovat a klidně se vyhněte konkrétním odpovědím. Dotazy jsou obecného charakteru, smíte tedy zůstat v obecné rovině: "Děkuji za optání, vše teprve objevuji".

Pozor na czenglish

Opatrnosti není nazbyt v případě, kdy je ve firmě komunikačním jazykem angličtina. Pozor na dotaz "How do you do?". Nejedná se o dotaz v pravém slova smyslu a správnou odpovědí není "Fine, thank you", ale stejná otázka, tedy "How do you do?" Pokud by se někdo opravdu ptal, jak se vám vede, položil by zřejmě otázku "How are you?"

Etiketa představování ve firmě

K představení samotnému se moderní etiketa vyjadřuje v mnoha rovinách. Zapamatujte si tedy tato zlatá pravidla při zprostředkovaném představení:

  1. Když jsou dvě osoby nestejného pohlaví: muž je představován ženě
  2. Jestliže nejsou stejného věku: mladší je představován staršímu
  3. Když jsou stejného pohlaví i věku: služebně mladší jsou představeni služebně starším
  4. Pokud jde o kolegu a klienta: klientům jsou představeni kolegové
  5. Jde-li o jednu osobu a skupinu: jednotlivec je představován skupině

Současně s představením je běžné podávat si ruce, a to dle doporučení z tohoto článku. Pokud tyto dvě činnosti konfrontujte, tak si uvědomíte, že pořadí při podání rukou je přesně obráceně, jako při představování.

Tip pro firmy:

Jestliže toto povinné "kolečko" bude mít na svědomí někdo z personálního, případně někdo ze služebně starších kolegů nebo dokonce z vedení, je výjimečně dobré doplnit ke jménům a příjmením něco o obou představovaných. 

Vhodné je pochopitelně zmínit, na které pracovní pozici kdo pracuje. Můžete být také kreativnější a podpořit snadnější zapamatování a zajímavější propojení. 

Mějte připraveny informace o zájmech a zálibách obou představovaných. Uvidíte, jak rychle najdou společná témata k hovoru.

Navíc vás tento úkol podnítí, abyste si tyto informace zjistili, případně se zeptali přímo představovaných osob.

Zdroj obrázku: linkedin.com


Měli byste vědět:

Tento text je součástí mé nové knihy, která vyjde v březnu 2024. Jak se cítí lidé ve firmě? Co je zneklidňuje, čeho se obávají? Hybridní režim práce a práce na dálku rozpojila vazby mezi lidmi dost razantně. Co tedy dělat? Komunikovat, pečovat o vztahy a vytvářet nové. A o tom moje kniha je...