Diagnóza phubbing? Mobil může ničit vztahy.

06.04.2021

Myslím, že otázka, zda jste se už setkali s člověkem, který více kouká na displej než na vás, není na místě. Není výjimkou, že dva spoluhovořící lidé mají každý v ruce mobilní telefon a během hovoru se nedívají tomu druhému do tváře či její blízkosti, ale sledují, co se děje v jejich dlani, na obrazovce mobilu. Pokud se to stává také vám, může se dostavit pocit, že vám lidé nenaslouchají, neberou vaše slova vážně a jsou rozptylováni svými mobilními telefony až do té míry, že neslyší, co říkáte. To samo o sobě není dobrý základ pro pochopení a budování vztahů v partnerství a v rodinách.

Zdroj obrázku: digest.bps.org.uk

Jedná se o jev relativně obvyklý, dostal tedy i svůj název. Phubbing [fabing]. Podle posledních průzkumů jde o velmi častou situaci, vyskytující se u více jak poloviny párů, kteří spolu hovoří. To jsou, pro lepší představu, miliardy lidí, miliardy párů. Více jak čtvrtina osob phubbingem postižených přiznává, že to má negativní vliv na jejich vztahy.

Buďte spolu, nejen vedle sebe

Jednou z nejdůležitějších věcí, které můžete udělat, abyste udrželi a budovali jakýkoli vztah, je naslouchat druhé osobě. Pokud s ní hovoříte telefonicky, není vhodné dělat spoustu věcí kolem, mluvit s ostatními, volat na děti nebo kárat psa. Je však také vhodné, pokud s někým mluvíte osobně, abyste na telefon zapomněli.

Priorita je vždy ta živá, tedy osobní interakce, mobilní komunikaci odsuňte na jinou dobu a dokud nebudete sami. 

Pokud to dělat nebudete, může se velmi snadno stát, že s vámi lidé nebudou mluvit, což může po čase přinést ochlazení vztahů, nedorozumění a také konec vztahu.

Jedním z nejotravnějších jevů je to, jak mobilní telefony ovládly život lidí a způsobily, že mnozí, zahleděni do mobilů neví, co se kolem nich fyzicky děje. V případě, že ignorujete osoby nebo osobu, která je ve vaší blízkosti tím, že se věnujete mobilu, jedná se o hrubost a nezdvořilost. Phubbing není nic dobrého, pokud chcete být ve vaší rodině více než jen přijímaní.

Nadřaďte osobu nad přístroj

Většina z vás má své telefony neustále u sebe, podobně jako já. Nemyslím při tom ani tak na jakékoli nebezpeční nebo nouzové situace. Žiji také podobně jako vy, ve velmi bezpečném prostředí, v sedmé nejbezpečnější zemi na světě. Mobilní telefon je pro mě pracovní nástroj, a to včetně aktivit na sociálních sítích. O tom se můžete přesvědčit. Máte-li to obdobně, nadřaďte však vždy osobní setkání nad jakékoli přístroje a věnujete maximální pozornost lidem kolem vás. Partnerskému vztahu to nesmírně pomůže, děti získají informace, že používání telefonu k práci i zábavě je fakt, který však nevrůstá do osobních vztahů a neničí je.

Jakákoli změna s sebou nese jistou dávku nepohodlí. Je jisté, že pokud jste momentálně v situaci, kdy jste na dění na sítích, hrách nebo videích závislí, bude trošku bolet, vzdát se toho. Vidina prozářených vztahů, nových možností a plnohodnotného života je však velikým lákadlem. 

Ztlumte si telefon vždy, když jste s rodinou, vašimi blízkými či přáteli. Notifikace a cinkání nebudou odvádět vaši pozornost a zbavíte se tak nepříjemného nutkání kontrolovat telefon každých pár minut. 

Jistě, můžete být v situaci, kdy je dění mimo váš současný pobyt důležité. Těhotenství ženy v poslední třetině, vaše děti na dobrodružném výletě s ostatními dětmi nebo jiná výjimečná situace týkající se vaší rodiny. To vše je důvodem, abyste měli zapnutou vibraci a mohli tak zůstat v obraze. Bez častého rušení osobní schůzky.

Váš mobil podporuje žárlivost i nechuť k jídlu

Buďte empatičtí. Jistě si uvědomujete, jak vám je v přítomnosti jiného člověka, který stále hledí do telefonu. Přesně takto se cítí lidé kolem vás, pokud to děláte vy. Ignorování ostatních a absence zpětné vazby či pozornosti může vést k přesvědčení, že pro vás nejsou důležití, dost dobří nebo atraktivní. Mohou vzniknout myšlenky na podezírání, žárlivost a napětí ve vztahu. Pokud víte, že musíte být trvale na telefonu, například máte jisté povinnosti vyplývající z vaší práce, nedělejte si žádné plány s vašimi blízkými. V těchto dnech nebo částech dne si neplánujte oslavy, setkání nebo výlet s dětmi. Nebudete tak ochuzení o interakci s nimi a nedostaví se také pocit rozrušení z toho, že musíte dělat něco jiného a vlastně nemůžete. Naplánujte si osobní aktivity na jiné dny nebo vhodnou dobu.

Telefon neberte ke stolu, u něhož se chystáte jíst. Během jídla telefon odložte a zapomeňte, že ho máte. 

Vaše jídlo bude lépe pronikat k vašim chuťovým buňkám a zážitek ze společného jídla bude pro vás i pro ostatní mnohem příjemnější. Soustřeďte se na jídlo a na konverzaci při něm. V případě, že víte o příchozím hovoru, který není možné vyřídit jindy, volá významný zákazník, nastala očekáváná urgentní situace nebo něco podobného, omluvte se: "Promiňte, mám neodkladný hovor". Poté vstaňte od stolu, v co nejkratší době vyřešte a vraťte se. V případě, že víte, že bude hovor trvat déle než pár desítek vteřin, požádejte telefonujícího o shovívavost a pochopení. Sdělte mu, že právě jíte s ostatními a řekněte mu, že zavoláte co nejdříve zpět. To také udělejte.

Naučte se telefon ignorovat

Telefon také nepoužívejte v případě, že stojíte ve frontě u pokladny, jste v interakci s pokladní a platíte. Volá-li vám někdo právě v této situaci, ztište zvonění, nechejte telefon zvonit a zavolejte na zmeškaný hovor ihned poté, co opustíte obchod. Na významných rodinných oslavách narozenin nebo školních úspěchů vašich dětí váš telefon ignorujte. Na svatbě se věnujte svatebčanům, hostům a známým. Veškerá vaše pozornost by měla být věnována nevěstě a ženichovi. Pozvali vás, protože chtějí, abyste s nimi sdíleli jejich výjimečné okamžiky. Važte si jejich důvěry a prokažte jim úctu tím, že tam budete fyzicky, psychicky i emocionálně. Stejně tak je vrcholně nevhodné, abyste používali telefon během smutečního obřadu, v kině, divadle nebo během koncertu. Je dost dobře možné, že jste se tam přišli pobavit a prožít kulturní zážitek. Případně je téměř jisté, že tam za tímto účelem přišli ostatní. Neotravujte vzduch ostatním vašim telefonováním nebo zářícím displejem v temném prostoru hlediště.

Nebezpečí phubbingu

Pokud jste obvyklým uživatelem mobilních telefonů, do té míry, že příležitostně nebo častěji ignorujete ostatní kolem sebe, je reálná šance, že budete muset čelit pro vás nepříjemným projevům. 

Přátelé vás přestanou žádat, abyste se k nim přidali, přestanou vás zvát mezi sebe. Mohou být unavení z vaší nepozornosti.

Za přátele si budou vybírat ty, kteří s nimi budou chtít být přítomni fyzicky i duchem. Mohou se také dostavit zažívací potíže v případě, že se nebudete věnovat jídlu, ale telefonu. Sami k sobě tímto neprojevujete sebeúctu, vaše tělo a mysl jsou odděleny od sebe. Navíc můžete jíst příliš rychle a nedostatečné žvýkání může zhoršit trávení. Používáním telefonu namísto hovoru s lidmi může vést k ztrátě komunikačních a interakčních dovedností. Nebudete se umět vyjadřovat. To může být překážkou v sociálních vazbách.

Co dělat s členy rodiny s diagnózou phubbing?

Předpokládám, že s vašimi blízkými chcete udržovat a budovat vztahy. Je pravděpodobné, že vám na velké části osob v rodině záleží a chcete s nimi žít i nadále. 

Pokud máte v rodině někoho, kdo nedokáže zůstat mimo vliv telefonu a vy vnímáte, že to vztahům může škodit nebo už vazby poškozuje, je na čase projevit "tvrdou lásku". 

Uvědomte si, jak hodnotný vztah k tomu člověku máte a požádejte jej, aby vám odpoledne, věnoval trošku jeho času. Nedoporučuji nechávat takové hovory na večer. Mohlo by se stát, že se diskuse protáhne, diskutující se unaví a nebudou moci říci nebo pochopit vše. Navíc nepříjemné hovory nejsou pro dobu před usnutím vhodné ani pro vás ani pro ostatní. 

Sdělte vašemu protějšku, v klidu a bez emocí, jaké máte pocity, když jste spolu a on je myšlenkami ve virtuálním světe. Mluvte o vašich pocitech. Jsou to nejcennější, co ve vztahu k sobě i ostatním máte. "Víš, mám takový pocit, že se sledování telefonu už vymklo tvé kontrole, cítím, že mi nevěnuješ pozornost." Nehodnoťte, co a zda je jak špatné, drzé a neslušné. Diskuse by měla pomoci dobrat se bodu, kdy smíte druhého požádat, aby tak v budoucnu už nedělal.

Buďte tvrdí a vytrvalí

Přeji vám, abyste se nemuseli touto situací zabývat dále. Vím však, že phubbing je něco jako sociální závislost. Může se tedy stát, že vám protějšek odsouhlasí, že se to ve vaší přítomnosti už nestane, avšak zůstane jen u slov. Až vás příště pozve taková osoba na návštěvu, potvrďte ji a zároveň požádejte, abyste během návštěvy nikdo nepoužíval telefony a vysvětlete, jakou máte zkušenost z minulého setkání. Pravděpodobně se dozvíte překvapující odpověď: "Nevěděl/a jsem, že ti to takhle vadí. Mohl/a jsi to říct už tehdy. Záleží mi na tobě." 

Pokud se během hovoru s vámi někdo začne věnovat posílání zpráv či chatování, vstaňte od stolu, řekněte: "Odcházím, protože se věnuješ telefonu" a odejděte. 

Není možné, aby si tento "hříšník" nevšiml, že jste pryč. Je pravděpodobné, že bude stačit jednou a dosáhnete svého, bude se vám věnovat. Je také však možné, že jeho vztah k síti je tak veliký, že si před komunikací s vámi vybere druhou variantu. Věřme společně, že dočasně. 

Právě jste dočetli úryvek z mé nové knihy Etiketa domácí, která vyjde tento rok a na jejímž vzniku se můžete spolupodílet. Ještě vás o tom budu informovat, nebo se přihlaste k odběru novinek, aby vám moje zpráva neunikla.

Řešíte chování vašich teenagerů?

V případě, že phubbing je jen jednou z věcí, které vaše dospívající děti nezvládají v chování na jedničku, přečtěte si, co byste je měli naučit v tomto mém článku z minulého týdne.