Prošli by vaši teenageři testem etikety?

30.03.2021

Vaše dospívající děti vám přinášejí každým dnem spoustu podnětů k zamyšlení. Ať chlapci nebo dívky, byť v různém věku, mohou být zdrojem radosti stejně tak často, jako důvodem pro obavy, strach a stres. Je přirozené, že se děti v určitém věku chtějí dostat jistými činnostmi z vlivu rodičů a začít jednat samostatně. Chtějí si vybírat nové přátele, měnit koníčky nebo místo, kde je budou vykonávat. Tlak na teenagery, který je vyvíjen zvenčí jejich vrstevníky a některými dospělými, často vypouštějí doma. Úkolem rodičů, prarodičů a starších sourozenců je ukázat těmto mladým lidem, čeho se mohou držet, co jsou jejich pomyslné kořeny proti vyvrácení a které činnosti jim poskytnou křídla, aby mohli být sami sebou a růst v odpovědné jedince.

Celý článek si můžete zdarma dočíst pod obrázkem nebo poslechnout jako podcast.

Zdroj obrázku: faz.net

Sebejistota, zdravé sebevědomí a schopnosti chovat se vhodně ve společnosti ostatních lidí jsou pro teenagery zásadní. Přijetí v kruhu dospělých a zacházení s nimi jako sobě rovnými je pro ně odměnou. Mladí lidé, kteří mají základní a později také pokročilé návyky chování v přítomnosti druhých, jsou těmi, kteří začínají ovlivňovat své okolí a přitahují k sobě jim podobné. Méně často se tak stávají obětí nevyzrálých, problematických nebo kriminálních skupin. Šlápnout totiž vedle je ve věku teenagera stejně tak snadné jako pravděpodobné. Pro lepší představu, co mám na mysli, postačí, když si vzpomenete na sebe v jejich věku.

Společenský život teenagera je pro jeho další život a sociální vazby nesmírně důležitý. Spolupráce, sdílení a čas trávený s jejich vrstevníky posiluje pocit sebevědomí a umožňuje hledat a nacházet své místo ve světe. V případě, že mají teenageři sociální dovednosti, jsou jim užitečným nástrojem pro vytváření dalších vztahů během dospívání i později.

Základy etikety pro teenagery 

1) Mezi ty základní užitečné sociální dovednosti teenagerů patří schopnost konverzovat, hovořit s cizími lidmi i přáteli. Umění vést zajímavé hovory na setkáních při sportu, ve škole nebo večírcích. Umět mluvit při setkáních s prarodiči a vašimi známými. 

2) Měli by si být také jistí, jaký je ze společenského hlediska rozdíl mezi ženami a muži, znát zákon společenské významnosti a umět jej v běžných situacích používat. Vědět tedy, kdo má přednost, kdo podává ruku první nebo jak se představit. Tyto znalosti patří mezi základní kameny budoucích sociálních vazeb. 

4) Teenageři se musí umět vcítit do hostitele, když jsou zváni na party nebo setkání s přáteli a odpovědně přistupovat k daru jménem pozvání. Umět adekvátně a včas na pozvánku odpovědět a také včas přijít pomáhá získávat v jejich okolí důvěru, na které mohou snáze stavět hlubší přátelské i osobní vztahy. Schopnost vcítit se do oslavence a umět vybrat a správně předat dárek je toho neodmyslitelnou součástí.

Umíte jim to ukázat?

5) Ve věku dospívajících by měli mít vaše děti všechny základní návyky chování v restauraci. Umět správně držet příbor, jíst esteticky a používat inventář a mobiliář v prostoru. Umět se správně posadit, nechat si pomoci nebo aktivně pomoci jiným se vstáváním. Jejich znalost pohybovat se sebejistě v méně formální restauraci je pro ně signálem, že jsou vítání ve světě dospělých. 

6) V mnoha případech také využijí schopnost vyjádřit vděk, což je zajímavou dovedností. Jedná se o umění a znalost, jak poděkovat za dar, dopis nebo zvláštní pozornost, které se jim dostane. Umět být vděčný za to, co je obklopuje a dostává se jim do života je základním návykem z pohledu etikety a také z hlediska pocitu štěstí. Uvědomění si, že to či ono mohou používat, je důležité. Vaše děti ve věku dospívajících často využijí schopnost, jak svojí přítomností vytvořit klidné prostředí. Naučte je také, jak tolerance, respekt a takt pomáhají přilákat k sobě více přátel se stejnými vlastnostmi.

Co dalšího by mělo znát?

Na uvedené základní znalostí společenské etikety je možné přirozeně navázat vhodnými návyky pro každodenní život. V případě, že jsou teenageři zvyklí dodržovat návody k zdvořilému chování, dostávají výhodu rozvíjet se snáze a rychleji v cestě za dospělostí a budují si důvěru u ostatních. Poutají k sobě přátele, jejichž rodiče budou rádi, že se setkávají se sociálně zdatnými vrstevníky. Znalost další sady základních pravidel v chování pomáhá mladistvým se lépe uplatnit ve společnosti stejně starých i starších dospělých. 

7) Vaše dítě ve věku mezi 12 a 15 lety by mělo zvládnout dokonale chování u stolu a mít tak dostatek sebedůvěry v sebe samého, že se může cítit uvolněně na návštěvě u prarodičů, v bistru se svými přáteli nebo v kavárně ve společnosti jejich prvních lásek. 

8) Měli by umět odpovídat nebo se vypořádat s hrubými otázkami, kterými oplývají lidé bez vyspělé sociální inteligence. Naučte je, jak se vyrovnat s otázkami, které jsou příliš osobní, patří do jejich tajemství nebo jsou intimní. Zralost v této oblasti komunikace jim pomůže vyrůst ve vyzrálou osobnost, která se vypořádá s manipulátory ve škole, v okruhu domova i v budoucí práci nebo na brigádě.

Buďte vašim dětem vzorem

9) Každý teenager by měl mít schopnost řídit vlastní čas a být vůči času ostatních odpovědný. Umět plánovat své činnosti, respektovat stanovené časy odchodu, příchodu či začátku je obrovskou výhodou, kterou později využije každý den několikrát. 

10) Mladiství by měli umět ovládat své emoce a používat vhodné reakce při sledování sportovních nebo jiných událostí. Kompetence zamezit projevům hrubosti a nezdvořilosti ve vypjatějších situacích, které se týkají jejich týmů, oblíbených sportovců nebo vzorů je žádoucí při sportovní divácké činnosti i při osobní účasti na sportovišti. 

11) V neposlední řadě musí teenager zvládat nakládání s mobilním telefonem, umět jej používat, představit se a vést smysluplný hovor nebo psát zprávy spisovně a správně. Už v ranném dospívání by měli umět rozlišovat, kdy je jeho používání vhodné a kdy musí dát přednost přítomnému člověku.

Etiketa ve škole, na brigádě a praxi

Etiketu využijí každý den ve škole, na praxi a brigádě. Velká část pravidel etikety pro pracoviště platí i pro prostory učeben ve škole. Hierarchie reprezentovaná pedagogem vůči studentům a žákům je podobná, jaká je později na pracovišti dána vztahem mezi nadřízeným a podřízenými.

12) Respekt k autoritám a přijetí osobnosti učitelů je jistým způsobem trénink k přijetí hierarchie v pracovním prostředí. Uznávám, že ne všichni členové učitelských sborů či nadřízení jsou vzory pro vaše děti. Sem tam se můžete setkat s opakem. Tento jev, absence vzorů, je však součástí mnoha pracovněprávních vztahů stejně, jako je tomu v mnoha případech ve školách vašich dětí.

13) Ať je osobnost nadřízených nebo pedagogů jakákoli, vaši teenageři musí umět respektovat osobní prostor druhých, být si vědomi a citlivě rozpoznávat, zda jejich přítomnost či blízkost není zdrojem nepohodlí pro ostatní. 

14) Děti na střední škole musí také umět psát dopis a e-mail a znát přesně, které součásti e-mailová korespondence má. Jedná se o způsob, jak písemně vyjádřit svoji kultivovanost a vyzrálost. Navíc jsou e-maily často přeposílány mimo kontrolu odesílatele a mohou tak posílit nebo naopak uškodit vnímání osoby pisatele ostatními. 

15) Respektovat nařízení a řád v budovách školy, kancelářích nebo ve firmách obecně je základním předpokladem k zdravě sebejistému vystupování. V případě, že vaše děti vědí, co se od nich očekává a jaká jsou pravidla, byť i odlišná od těch domácích, mohou se více věnovat studiu, získávání dovedností při praxi nebo práci za účelem vydělání peněz.

16) Teenageři na střední škole by měli znát sílu kolektivu a odpovědnost jedince za skupinu. Je vhodné, aby si nepřipisovali zásluhy za jakýkoli čin nebo nápad, který neudělali nebo je nenapadl. Taková jednání podrývají jejich vyvíjející se autoritu ve skupině. Umět ukázat, že jsou týmovým hráčem, umět poblahopřát vítězi nebo upozornit na neférové jednání vlastního týmu je zdrojem velkého respektu ostatních. 

17) Ve věku kolem šestnácti by mělo vaše dítě vědět, co jsou vhodné oděvy pro dané příležitosti a také respektovat požadavky na dress code ve školním prostředí i v práci. Oděvy jsou součástí marketingu firem a institucí a zaměstnavatelé i vedení školy mají právo jisté oděvy vyžadovat.

U pohovoru na to hledí...

Etiketa vaše děti nemine ani při vstupu do pracovních vztahů. Přibližte před pracovním pohovorem vašemu dítěti návody a tipy pro tento typ setkání s budoucími zaměstnavateli. 

18) Dodržovat ještě před přijetím základní pravidla etikety pro pohovor je demonstrací vašeho dítěte, že je připraveno respektovat i mnohem více dalších pravidel, která jsou součástí pozdější aktivity na brigádě nebo na praxi. Každý zaměstnavatel umí projevit úctu kandidátovi, který dělá totéž. Je vysoce pravděpodobné, že dodržování etikety při pohovoru jsou body navíc. 

Později se podobná sada znalostí bude hodit ve vztazích s přáteli na vysoké škole, vyučujícími nebo spolupracovníky. Zdvořilým chováním zvyšují vaše děti pravděpodobnost, že získají dobré hodnocení pro jejich další kariéru, povýšení nebo navýšení platu.

Chcete test?

Před tím, než se pustíte do vyprávění vašim teenagerům, jak to ve světe etikety chodí, můžete si své znalosti vyzkoušet anonymně nebo adresně sami v tomto mém testu. A potom se nad testem pobavit společně a diskutovat nad ním. 

Ještě něco, dovolíte?

Zajímá vás, zda umí vaše děti vytvořit dobrý první dojem? A jste si jistí, že víte vy, jak na to? Přečtěte si o tomto tématu můj článek z minulého týdne >>