Firemní inspirativní kurz na 4 nebo 6 hodin


Důvěra je jednou z pěti vlastností úspěšného týmu. Stejně tak důležité je vytvořit v kanceláři prostředí pro zdvořilé a respektující chování. 

Jednání lidí v týmu ovlivňuje každodenní náladu a také firemní kulturu. To, co lidé dělají, přispívá k tomu, jací lidé do firmy přicházejí a kdo tým opouští. Vztahy ve firmě jsou stejně tak intenzivní, jako mezi přáteli či v rodině. 

V "kanclu" však trávíte mnohem více času a vztahů v týmu je mnohem více co do počtu. 

Naučíte se:

 • Vnímat, proč je péče o vztahy a komunikace mezi spolupracovníky klíčová
 • Opravdu pochopit, jaký vliv má vaše povaha na soužití v kanceláři
 • Rozlišovat mezi osobním a společenským životem týmu
 • Vědomě posoudit, jak společenská etiketa zasahuje do firemní kultury

Kurz obsahuje tato témata:

 • Co je 5 dysfunkcí v týmu a jak může ohrozit výkon a výsledky
 • Proč je důvěra a loajalita stále tak ceněná vlastnost, jak ji získat
 • Co je to odpovědnost v týmu a jak se projevuje na výkonnosti
 • Firemní etiketa, respekt k odlišnostem, úcta a taktní jednání
 • Vhodné chování služebně starších k novým lidem ve firmě
 • Vliv firemní kultury na soužití v kanceláři
 • Intimita a hranice osobních vztahů ve vaší firmě

To však není vše. Dozvíte se také:

 • Nový hrášek v plechovce? Chování a jednání s cizími.
 • Proč je v týmu nutné zachovávat diskrétnost a tajemství a co je tabu.
 • Kde jsou hranice mezi přátelskou a žoviální komunikací.
 • Náraz světů. Vliv fúze, sloučení týmů nebo stěhování
 • Jaký vliv na ostatní mají vaše vůně, zvuky a návyky při jídle.
 • Které oděvy nepodporují úctu a respekt kolegyň a spolupracovníků.
 • Jak nastavit společný sociální život lidí z kanceláře.

Ceny pro tým do 16 osob:

37.600 Kč + DPH (4 hodiny)

Máte dvě hodiny navíc? Natrénujeme v praxi:

 • Co jsou nejčastější bariéry spolupráce v týmu a jak je objevit.
 • Jak účinně řešit problémy ve vztazích a soužití v kanceláři.
 • Které věty zvolit, když chcete požádat o laskavost.
 • Formulace, jak zdvořile odmítnout pozvánku na office party, výlet atd.
 • Jak obnovit "zastydlou" komunikaci mezi kolegy a přestat trucovat

46.700 Kč + DPH (6 hodin)

Předcházejte nedorozuměním. Odneste si jistotu do společné práce s kolegyněmi a kolegy, podpořte otevřenost a komunikaci v týmu. Neškolíme. Pracujeme. Trénujeme situace, ve kterých se vaši lidé ocitají každý den. Intenzivní trénink na 4 nebo 6 hodin je nabitý informacemi, příklady a příběhy, velkým prostorem pro osobní zpětnou vazbu od účastníků orámovaný výkladem lektora.  

Poptat kurz a zjistit volný termín?

Zavolejte mi, prosím, na 739 510 906 nebo napište na monika@danielsmid.cz

Mgr. Monika Šmíd