Etiketa, komunikace a vztahy v týmu

Firemní zakázkový kurz na 4 hodiny


Umění otevřeně hovořit je jednou z klíčových znalostí v týmu. Stejně tak důležité je vytvořit v kanceláři prostředí pro zdvořilé a respektující chování.

Jednání lidí v týmu ovlivňuje každodenní náladu a také firemní kulturu. To, co lidé dělají, přispívá k tomu, jací lidé do firmy přicházejí a kdo tým opouští. Vztahy ve firmě jsou stejně tak intenzivní, jako mezi přáteli či v rodině. V "kanclu" však trávíte mnohem více času a vztahů v týmu je mnohem více co do počtu.

Naučíte se:

 • Vnímat, proč je péče o vztahy a komunikace mezi spolupracovníky klíčová.
 • Pochopit, jaký vliv má práce z domova na soužití v kanceláři.
 • Rozlišovat mezi intimitou a společenským životem týmu.
 • Posoudit, jak společenská etiketa zasahuje do firemní kultury.

Kurz obsahuje tato témata:

 • Proč je přesnost stále tak ceněná vlastnost.
 • Co je to odpovědnost v týmu a jak se projevuje na výkonnosti.
 • Vhodné chování služebně starších k novým lidem ve firmě.
 • Vliv firemní kultury na soužití v kanceláři.
 • Intimita a hranice osobních vztahů ve vaší firmě.
 • Proč je v týmu nutné zachovávat diskrétnost a tajemství a co je tabu.
 • Kde jsou hranice mezi přátelskou a žoviální komunikací.
 • Jak účinně řešit problémy ve vztazích a soužití v kanceláři.
 • Jaký vliv na ostatní mají vaše vůně, zvuky a návyky při jídle.
 • Které oděvy nepodporují úctu a respekt kolegyň a spolupracovníků.
 • Jak nastavit společný sociální život lidí z kanceláře.

Půldenní diskuzní kurz pro 8 až 16 osob: 29000 Kč + DPH

Poptat kurz a zjistit volný termín?

Zavolejte mi, prosím, na 739 510 906 nebo napište na monika@danielsmid.cz

Mgr. Monika Šmíd