Jak začít a vést obchodní rozhovor

Noví obchodní přátelé bez nervozity.

Setkávání s lidmi a získávání přátel mezi cizími lidmi - v tom spočívá tajemství šťastného pracovního života. Přestaňte být ostýchaví, stydliví a nejistí sami sebou. Ze společenských akcí začnete odcházet spokojení a s kontaktem v kapse.

Na kurzu dostanete spoustu námětů, inspiraci, prospěšné nápady a mé vlastní odzkoušené rady, které vám pomohou vytvořit si svůj vlastní jedinečný smysl pro důvtip, osobní styl a sebejistotu.

Chcete tento kurz do firmy?

Naučíte se:

 • Jak nebýt vlezlý/á, ale tvůrcem přátelství
 • Proč učinit první krok a jít přímo k tomu, kdo vás zajímá
 • Co to znamená převzít iniciativu, klást správné otázky a jak hovor ukončit
 • Kdy si říct o kontakt, radu nebo objednávku 

Kurz obsahuje tato témata:

 • Jak být vnímavý, používat řeč těla a rozumět jí
 • Náměty, jak přirozeně začít konverzovat bez strachu
 • Konec ostýchavosti. Péče o osobní marketing a vlastní brand
 • Jak udržet konverzaci v klidném proudu, jak nedrmolit a nebleptat
 • Jak odejít - přirozené uzavření rozhovoru nebo změna tématu
 • Co dál? Návrhy pro lepší konverzaci, odhalení informací
 • Zapamatování jmen? Návody a jednoduché techniky
 • Jak posunout osobní konverzaci na brilantní úroveň?
 • Překonávání komunikačních omylů, jak rozpoznat manipulaci
 • Jak udržet přátele, jak vyjadřovat zájem a jak si říct o další schůzku