Obchodní etiketa z praxe

Změny a jistoty při jednání se zákazníky

Pokud dnes na něčem stojí obchodní svět, jsou to vztahy. Radostné vztahy závisí na vás. V kurzu zjistíte, jak se moderní obchodní etiketa vyvinula v čase. Získáte informace, jak se korektně chovat, jak se obléct. Zjistíte, jaký typ jednání je nevhodný. Osvojíte si zdvořilostní návyky, na které se mnohdy zapomíná.

Seznámím vás s etiketou v běžných situacích při schůzkách, v práci, v partnerství a mezi obchodními přáteli. Naučím vás úctě vertikální, k nadřízeným, ženám a starším, a také horizontální, tedy směrem ke všem i cizím.

Chcete tento kurz do firmy?

Zopakujete si: 

 • Ověřené rady pro představování, předávání vizitek a darů
 • Návody chování na návštěvách u klientů, při osobních schůzkách ve Vaší firmě
 • Jak se chovat na obchodních obědech či schůzkách v kavárně 
 • Co je to etiketu při cestování a jak se projevuje etiketa v oblékání

Kurz obsahuje tato témata:

 • Je na čem stavět. Historie a vývoj moderní obchodní etikety
 • Zákon společenské významnosti v byznysu. Etiketa je věda. A kumšt.
 • Způsoby chování, dobré mravy, jemnocit pro různé situace
 • Nástrahy společenského chování při obchodní schůzce.
 • Představení se ve společnosti, kdo vyká a komu rovnou tykat.
 • Vizitky, oslovování, podání ruky, zasedací pořádek a spol.
 • Etiketa domácí, atraktivní vztahy v rodině a s přáteli.
 • Moderní etiketa a korektní obchodní vztahy s cizinci a minoritami.