Moderní etiketa
Naučte se chovat v moderní společnosti

Pokud dnes na něčem stojí svět, jsou to vztahy. Jejich úspěšné budování závisí na vás. V kurzu zjistíte, jak se moderní etiketa vyvíjí v čase. Získáte informace, jak se korektně chovat, jak se obléct, jaký typ jednání je vhodný a jaký nevhodný. Osvojíte si zdvořilostní návyky, na které se mnohdy zapomíná.

Seznámím vás s etiketou v běžných situacích ve společnosti, práci, partnerství a mezi přáteli. Naučím vás úctě vertikální, k ženám a starším, a také horizontální, tedy směrem ke všem i cizím.

Řekneme si o etiketě při: 

 • představování, předávání vizitek a darů, návštěvách, schůzkách
 • obědech, návštěvě kaváren a divadel, cestování, oblékání
 • a desítkách dalších situací

Kurz obsahuje tato témata:

 • Máme různé pohledy na věc? Bez zdržování rovnou k věci.
 • Je na čem stavět. Historie a vývoj moderní etikety.
 • Zákon společenské významnosti. Etiketa je věda. A kumšt.
 • Způsoby chování, dobré mravy, jemnocit, takt a šarm.
 • Nástrahy společenského chování při osobní schůzce.
 • Představení se ve společnosti, kdo vyká a komu rovnou tykat.
 • Společenská setkání v divadle, kavárně, cestování busem, vlakem.
 • Vizitky, oslovování, podání ruky, zasedací pořádek a spol.
 • Etiketa domácí, atraktivní vztahy v rodině a s přáteli.
 • Moderní etiketa a korektní vztahy s cizinci a minoritami.

Tento kurz je v českém nebo německém jazyce. Pro kurz v angličtině navštivte tyto stránky.


Objednejte si tento kurz

Vyplňte prosím potřebné údaje a já se vám ozvu co nejdříve.