Více jak tucet důvodů, proč zdravit.

18.03.2019

Je to zřejmě jedna z prvních věcí, kterou jste se jako děti z běžné etikety - tedy součásti korektního chování - naučili. S tatínkem na prahu dědečkova domu, s maminkou v obchodě, s učiteli na ulici. Pozdrav tam byl s vámi. Podle toho, kdo byl tím zdraveným, se také míra vašeho zájmu o zdravení zvětšovala nebo zmenšovala. Různé pamlsky způsobovaly dětský Pavlovův efekt a zdravení šlo, pod příslibem nebo v očekávání těchto prvních úplatků, mnohdy tak jaksi automaticky.

Automatizace ve zdravení je jistě žádoucí. Měli byste vždy zdravit všechny, které znáte. Není důležité, zda s nimi máte stále tak dobrý vztah, jako tomu bylo v minulosti. Fakt, že osoby vám známé zdravíte vždy, berte jako závazný. V ulicích měst by byl přenesený nepsaný vesnický zákon zdravit každého, kdo se v ulici nebo blízkém okolí objeví, zcela neprůchodný. Uzdravili byste se k padnutí. Vesnické prostředí a tradiční blízkost jejich obyvatel jsou důvodem, proč zdravíte každého. Podobná blízkost, která je ne vždy žádoucí a příjemná (obdobně jako na vesnicích), se objevuje často v nájemních domech všech možných způsobů výstavby, a tedy nejen v těch panelových. Zdravte tedy všechny osoby, které bydlí ve stejném domě jako vy.

Máte právo být zdraveni?

Jste-li muž (a víte to o sobě), zdravíte vždy vy jako první všechny ženy a také všechny osoby starší, než jste vy. Pokud je osoba podle vašeho mínění podobného věku jako vy, zdraví jako první ten pohotovější, zde mu budeme říkat zdvořilejší. Smíte to být také vy, zvláště pak po přečtení tohoto článku. Jste-li starší dáma (to víte o sobě vždy) máte právo být zdravena všemi ostatními. Toto právo není vynutitelné jinou cestou, než že pozdravíte jako první vy. Smíte však kdykoli sestoupit z pomyslného stupínku společensky nejvýznamnější osoby, vzdát se svého svrchovaného práva a pozdravit jako první. Pozdrav je totiž přátelské gesto.

Kde každopádně nezdravte.

Není vhodné zdravit ostatní lidi v halách letišť, nádražní hale nebo veletržních pavilonech, není vhodné zdravit při vstupu do prostředků městské hromadné dopravy neznáte-li případně konduktéra osobně. Také na toaletě se muži obvykle nezdraví. Naopak vhodné je, ať přijdete kamkoli, zdravit jako první. Neboť příchozí vždy zdraví skupinu. Pokud přicházíte do supermarketu a míjíte pracovníky informací nebo reklamací, zdravte. Když budete mít tu čest setkat se známými, kteří na vás někde čekají, jste to vy (žena i muž), kteří zdravíte jako první. V případě, že setkává muž se svojí ženou, kterou doprovází její kamarádka nebo maminka, zdravíte svou ženu až na druhém místě. Nejprve si vaši pozornost zaslouží osoby, které vám nejsou tak blízké. Před použitím v reálném životě to prosím své ženě oznamte, ať nemáte potíže jen proto, že ona to neví. Děti by měly zdravit dospělé (věkem) jako první. Naučte je to. Ne sekýrováním. Buďte jim dobrým příkladem.

Vstupujete-li od vlakového kupé, vždy zdravíte vy jako první. Při vstupu do otevřených vagonů nezdravíte. Pozdravte až v okamžiku, kdy přistupujete k vašemu sedadlu a sedáte si vedle nebo naproti někomu. Nemáte-li rezervaci, vždy se po pozdravu zeptejte, zda je místo volné. Když vstoupíte do restauračního vozu, vždy pozdravte jako první. Na pozdravy ostatních včetně vlakového personálu odpovídejte pozdravem. Pozdravit je radost a zdvořilost. Odpovědět na něj je naše povinnost. 

Pozdrav je součástí moderní etikety. Objednejte si můj kurz obchodní etikety do firmy nebo předejte můj kontakt svému HR manažerovi.