Vaše kniha rekordů a dary roku minulého

05.01.2021

Na rok 2020 se už pomalu snáší první smítka prachu. Byl to výjimečný rok a je jisté, že nám zůstane v paměti ještě dlouhá léta. Jsem přesvědčen o tom, že podobně jako já, jste zažili něco, co vám přineslo neobyčejnou radost, nevšední zážitek nebo spoustu smíchu. Nebo vše dohromady.

Photo by KIVA for Luxury Brno Magazine

Nemám příliš ve zvyku ohlížet se zpět. Koukám dopředu. Jednu výjimku však velmi rád dělám a tou je rekapitulace toho, co se podařilo, co vnímám jako osobní úspěch a veselí. Někteří z vás, čtenářů, jsou mými osobními přáteli, znáte tedy i mé osobní radosti. Pominu-li tedy úsměvy nad prvním překulením, obavy nad prvním pádem či úžas nad první opakovanou slabikou syna Samuela a mé povytažené obočí nad houževnatostí, zarputilostí a obrovskou cílevědomostí syna Erika, prožil jsem spousty dnů s mojí ženou Monikou v osobním i profesním uspokojení.

S díky a napětím jsem na počátku léta sledoval, jakou obrovskou důvěru do mě vkládáte a podporujete vznik mé knihy Smart Casual v předprodeji. Zpětně a ještě jednou, velký díky vám všem. Zde je záznam mého nadšení, které jsem nahrál. Nemohu nezmínit velkou podporu všech partnerů knihy v čele s nakladatelstvím Backstage Books, kteří mě na cestě k první české knize o oblékání mužů podpořili. Nesmím také vynechat obří porci důvěry pana Bernharda Roetzela, který dal knize svým úvodním slovem světový formát. Z celého nákladu nám nyní zbývá k prodeji jen necelých 500 ks a je jisté, že na konci zimy musím nechat vytisknout další. Knihy přistály na stolech v Česku, na Slovensku, v Rakousku, v Německu i ve Švýcarsku. S tím souvisí také mé rozhodnutí nechat přeložit tuto knihu do angličtiny a tím posunout toto kolektivní kreativní dílo směrem ven z české kotliny. O tom vám dám ještě vědět později.

Photo by KIVA for Luxury Brno Magazine

Moje webové stránky, na kterých se nyní nacházíte, dostaly koncem minulého roku více než jen kosmetické úpravy. Nové sekce, nové funkce a trocha nového větříku v designu. Právě blog, stránka s mými články je nejnavštěvovanější stránkou. Jsem rád, že čtete podobně rádi, jako já rád píšu. Nejčtenějším článkem za minulý rok se stal "5 návodů, jak vypadat jako Švéd a proč", který sdílela řada čtenářů a mimo ně i Švédské velvyslanectví v České republice. Díky i za to. Celkem jste nad tímto článkem strávili více než 25 000 minut čtení, což je víc než 420 hodin vašeho času. Tedy téměř 18 dnů dnem i nocí.

V těsném závěsu za ním se stal druhým nejčtenějším velmi kontroverzní a humorem proložený článek "Vyhněte se těmto 30 přešlapům při hotelové snídani". Většina z vás se těmto přešlapům vyhnula, avšak ne na základě mého článku, ale na základě prudkých opatření, přísných zákazů a omezení svobodného pohybu. Nad tímto článkem jste celkově strávili celých 16 dnů četbou. A psaním komentářů a odpověďmi na ně. Moc vám za to děkuji.

Photo by KIVA for Luxury Brno Magazine

Nebývalé cti se mi dostalo na podzim zveřejněním rozhovoru se mnou v Luxury Brno, jednom z nejkrásnějších magazínů, který v Česku máme. Zařazení mezi významné osobnosti kultury, umění a společenského života přijímám s velkým vděkem. Děkuji paní Janě Paludové, šéfredaktorce magazínu, za porci důvěry, otázky mířené na tělo i témata blízká mému srdci. Dík také patří Vladimíru KIVA Novotnému, výjimečnému fotografovi, za pořízení snímků, kterými jsem protkal tento článek.

Velkou odezvu mají také mé články v tištěných médiích, převážně v časopise forMEN. V minulém roce jsem začal další velkou sérii na téma "Mýty obchodní etikety" a oslavil padesátý zveřejněný článek v tomto časopise nejen pro muže. Touto formou se mi dostává důvěry od téměř 10 000 čtenářů každý měsíc a někteří na ně reagují dodatečnými dotazy a e-maily. Také zde není na co čekat a poděkovat za zájem a interakci. Stejně tak i vám, kteří jste dočetli nebo doposlouchali až sem. Těším se na další rok strávený ve vaší společnosti, přeji vám hezké dny, radost z úspěchů a pevné zdraví.

P.S. Ještě jednu věc jsem v minulém roce stihnul. Rozhodnout se, na jaké téma bude moje letošní nová kniha. Zvažoval jsem pokračování v péči o "mé muže" a knihu pro ně nebo jinou knihu, která na pultech i v knihovnách chybí - etiketa domácí. Uhádnete, pro co jsem se rozhodl? Napište mi do komentářů.