Také chcete, aby vám lidé lépe rozuměli?

04.05.2020

Volba slov, jejich spojení do vět a váš tón hlasu jsou nedílnou součástí vaší osobnosti a celkového obrazu, jak jste ve společnosti vnímáni. Mluvením doplňujete a také ovlivňujete dojem, který jste vzbudili svou neverbální stránkou, postojem a gestikulací. Mluvením vytváříte pozitivní nebo negativní druhý dojem a společně s chováním upevňujete vztahy. Utvrzujete vaše partnery, kolegy či klienty o tom, zda vás na první dojem ohodnotili správně, případně jim doručíte nezvratný důkaz o tom, že pozitivní první dojem, který jste způsobili, byl jejich fatální omyl. 

Zdroj obrázku: rockethq.com

Pokud bychom měli ke komunikaci původní vybavení stále funkční, tedy způsob, jak komunikuje malé dítě s rodiči, byla by rétorika nadbytečná. Ale není to tak. Kultivovaný slovní projev je souborem několika faktorů, které řídí náš mozek. Slovní projev je bleskově vytvářen našim centrem řeči a spojením svalových funkcí, dýchání, hltanu a úst vytváří slova. Mnohdy však emoce postaví mezi mozek a ústa barikádu.

Zvuk přenesený z vašich úst vyvolává v posluchači různé pocity a reakce. Slova mají obrovskou sílu a jejich dopad zanechává v uších slyšících buď pohlazení, nebo hluboké krátery. Těchto pět nástrojů vaší komunikace dá vašemu vyjadřování také potřebnou formu k porozumění.

1. Hlasitost mluvení - Mluvíte-li příliš potichu a posluchač se musí snažit pochytit každou vaši slabiku s vypětím sil, bude rozhovor s vámi příliš náročný. Je pravděpodobné, že si posluchač vybere toho, který je lépe slyšet. Nebezpečí tkví tedy v tom, že vámi sdělené informace nebudou, a to doslova, vyslyšeny. Váš názor může zapadnout mezi hlasitější i přesto, že mohl být lepší. Naopak křik a příliš vysoká hlasitost vašeho projevu bude v ostatních vzbuzovat ostražitost a obavy. Křik je většinou výrazem nejistoty toho, který jej k získání sebejistoty či jako obranu používá. Pozorné vnímání mluveného obsahu docílíte středně hlasitým projevem bez dramatického šeptání a obávaného křiku.

2. Rychlost - Zřejmě jste již potkali člověka, který "drmolí" a mluví tak rychle, že mu nelze rozumět. Přílišná rychlost po sobě jdoucích slov, záměrně zde použiji výraz "vysoká kadence", je zbraň. Ve své negativní podstatě. Pokud mluvíte příliš rychle, můžete být lidmi považováni za zbrklého člověka, který někam spěchá. Rozhovor s vámi bude tak pro váš protějšek nejspíše utrpením, bojem o každé zaslechnuté slovo a smysl vět. Opakem vysoké rychlosti sdělení je přílišná rozvláčnost a pomalost v projevu. I přesto, že máte v plánu sdělit něco důležitého, může pomalé tempo vzbuzovat nedostatečnou jistotu a sebedůvěru. Dbejte, aby vaše slova dostala ten správný prostor, nemluvte příliš rychle ani zbytečně neprotahujte slova.

3. Tón a barva hlasu - To jsou dvě vlastnosti vašeho projevu, které jsou významně ovlivňovány naší náladou, vnitřním rozpoložením a pocity. Pokud prožíváte nepříjemnou situaci, odrazí se na celém těle, včetně našeho hlasu. Ovládnout své emoce a zachovat i ve vypjaté situaci, nervozitě nebo strachu klidný tón hlasu je pomyslnou "vysokou školou kultivovaného projevu". Podle toho, jaký tón hlasu zvolíte, může jedno a totéž slovo nechat vyznít v různém smyslu. Jednou se může zdát, že mluvíte ironicky, jiný tón vzbudí ve vašem partnerovi hlubokou lásku, další zase zlobu. Obsah se tedy může zdát mnohdy nedůležitý. Dbejte vždy na to, aby váš tón a barva hlasu byla v souladu s vaší osobností a cílem, se kterým jste do komunikace vstoupili.

4. Obsah - Nevíte-li, co říci, těžko se vám to bude slovy vyjadřovat, pokud nemáte co říci, nemluvte. Chtějí-li vám lidé chtějí naslouchat, sdělte jim, co máte na srdci. Nejhodnotnější pro ostatní jsou slova, která vycházejí z vašeho nitra a jsou pronášena k ostatním nitrům. Rozpoznat, zda obsah vaší mluvy někoho baví, je možné za pomocí bystrého pozorování, notné dávky úcty a citu k lidem. Mluvíte-li více o sobě a méně o ostatních, nedostanete se k nim dostatečně blízko. Kultivovaný projev vytvoříte tím, že budete mluvit spisovně, případně obecnou češtinou. Zde rozlišujte prostředí, ve kterém máte příležitost hovořit. Jen velmi zřídka nebo vůbec používejte hovorové výrazy. O sprostých slovech ani nemluvě, na ta klidně zapomeňte. Nerad se opakuji, ale v tomto případě dělám výjimku. Musím. Mluvíte-li jak "hulváti", budou vás ostatní za hulváty mít.

5. Rytmus - Když víte, kdy skončit, máte vyhráno. Pokud zrovna netrpíte samomluvou a v místnosti se nacházejí i další potenciální mluvčí, dejte jim prostor. Vnímejte jejich neverbální i verbální projevy. Vidíte-li, případně to slyšíte, že chce někdo na váš projev reagovat, umožněte mu to. Kultivovaný mluvčí umí navázat i přes případné námitky nebo doplnění ostatních. Neskákejte ostatním do řeči. Pokud se často přistihujete, že nenecháváte ostatní domluvit, změňte to. Dejte druhým tolik prostoru, kolik byste rádi dostali od nich. Je-li téma vyčerpáno, nevracejte se k němu. To vyčerpává posluchače.

Kultivovaným slovním projevem, tedy souborem jasného obsahu, dostatečnou hlasitostí, plynulostí a tónem hlasu budete snáze dosahovat vašich cílů. Ve společnosti budete chápáni jako rozumní, zábavní a milí společníci a budete vyhledáváni právě pro to, jak mluvíte. Přidejte k vašim slovům úsměv a vytvářejte hezčí svět.


Líbí se vám tento článek? Mé psaní můžete podpořit zakoupením mé knihy nebo zbrusu nového e-booku.