Proč statistiky uvádějí, že se neumíme posadit?

11.08.2019

Přestože jsme z antropologického hlediska jako lidé uzpůsobeni nejlépe k pohybu chůzí, sedíme velmi často. Možná, že podobně jako já při psaní tohoto článku sedíte také vy při jeho čtení. Místa k sezení jsou považována za hodnotnější než tak k stání. Někde zasedat je mnohdy chápáno jako cenný statut. Oproti tomu někde jen posedávat, sedět nebo jít sedět jako privilegium nechápeme. Souvislostí sezení s moderní etiketou a chováním na veřejnosti je mnoho.

Nesedejte si, pokud nejste vyzváni. 

Přijdete-li jako hosté na návštěvu ke známým nebo rodině, vyčkejte, až vám ukáží, kam se máte posadit. Většinou jsou to židle nebo křesla. Nesedejte si na područky sedacích souprav nebo křesel. Jsou to područky. Posadíte-li se, ujistěte se, že u toho vypadáte dobře. Vaše rozpláclé tělo v ušáku a nekontrolovaně pohozené údy hovoří o vaší neúctě k hostiteli. Sedněte si vzpřímeně, neopírejte se. Žena by měla sedět k ose sedáku mírně šikmo s nohama vedle sebe nebo přes sebe. Kolena a kotníky blízko u sebe, avšak tak, aby to nepůsobilo upjatě. Muž, který ví a zná, usedá tak, aby měl nohy od sebe na šířku svých ramen, případně uvolněně nohu přes nohu. Pozor, aby špička boty "nemířila" na nikoho jiného. Nikdy nesedejte tak, že je vám vidět podrážka boty. To je výrazem nevkusu a důkazem absence sociální inteligence.

Zdroj obrázku: faz.net

Úřady, kanceláře a obchodní jednání.

Pokud jdete na úřad, jdete na oficiální návštěvu. Posaďte se výhradně až po vyzvání. Pokud k výzvě od úředníka nedojde a vy se posadit chcete, zeptejte se: "Smím se, prosím, posadit?" Opouštíte-li místo, zasuňte po sobě židli. Samostatnou kapitolou jsou obchodní jednání, kdy sezení či zasedání je komunikačním nástrojem a rozložení sedících často ukazuje, jaké vztahy mezi stranami panují. Také tam však platí, že v cizí firmě nebo v kanceláři svého kolegy nebo nadřízeného usedáte až po vyzvání. Nesedejte si také v zasedací místnosti, kde nikdo není a čekáte na svůj obchodní protějšek. Stejně budete vstávat, když ten či ta očekávaná osoba vejde.

Už spolu chodíte? Naučte se spolu sedět.

Pokud sedíte v páru muž a žena, sedí obvykle žena po pravici muže. To je čestné místo vyhrazeno pro společensky významnou osobu. Mladší muž sedí po levici staršího muže. Nejčastěji sedíte v párech u stolu za účelem jídla nebo pití. Ženě nebo staršímu je vyhrazeno vždy to "lepší místo" než muži nebo mladšímu. V restauracích a kavárnách je to místo s výhledem do prostoru, případně na dveře. Nejste-li si jistí, kde chce vaše žena, pánové, sedět, zeptejte se jí. Ženě vždy pomáhejte usednout. Židli dostatečně odtáhněte od stolu a potom přisuňte. Při jídle vždy seďte vzpřímeně, vypadáte u toho mnohem lépe, lépe se vám jí, dýchá i hovoří. Neopírejte se lokty o stůl ani zády o opěradlo židle. Navíc se vám, pánové, nepomačká sako na zádech. Argument, že sako nenosíte nebo si ho při jídle odkládáte, nepřijímám. Sako neodkládejte. Vypadáte lépe v něm.

Jak sedět v divadle či kině?

Holdujete-li kultuře, čas od času spolu v párech nebo s vašimi dětmi sedíte v divadle nebo v kině. Také tam platí jistá doporučení etikety. Do uličky v obou případech vchází muž jako první a to tváří k těm, kteří už sedí. Nechává ženu usednout jako první po své pravici. Výjimkou je místo v uličce. To by měl obsadit muž. Se sklopným sedadlem muž ženě pomáhá. Neopírejte svá kolena o opěradla před vámi, rušíte tím. Vaše opěradlo je to, které máte za zády. Po skončení představení v divadle zůstaňte sedět do té doby, až dozní poslední potlesk. V kině vyjadřujeme úctu tvůrcům filmu tím, že sedíme na svých místech až do doby, než skončí všechny titulky. Opustit kino dříve je velmi časté a stejně tak bezohledné.

Máte-li místo k sezení, seďte.

Také v dopravních prostředcích jsou místa lepší a horší. V tramvaji, busu i ve vlaku nabídněte vždy ženě nebo staršímu, aby se posadil/a k oknu. Dámy a kmetové, vy smíte odmítnout, chcete-li být z jakéhokoli důvodu blíže do uličky. Obdobně je to se směrem sedadel. Většinou chápeme sedadlo po směru jízdy jako to lepší. Nabídněte ho ženě, jste-li muž nebo starší/mu, jste-li mladší. Pokud nemáte rezervaci a přisedáte-li si k někomu cizímu, který již v kupé nebo v otevřeném vagonu na dvojici sedadel sedí, vždy se ptejte, zda je to místo volné ihned poté, co pozdravíte. Vhodná je otázka: "Smím se zde posadit, prosím?" Pokud rezervaci máte, řekněte to svému budoucímu sousedovi. Pozdravit je zde samozřejmostí, kterou však raději zmíním...

O zdravení je právě tady celý článek. A další stovku tipů k moderní společenské i obchodní etiketě přednáším ve svých workshopech. Můžete si mě objednat do firmy nebo navštívit veřejný kurz etikety.