Modlíte se ve výtahu Otčenáš?

18.11.2019

Nalézt schodiště v těch nejnovějších kancelářských budovách je často obtížné. Jsou schované za různými rohy a označeny jako požární či evakuační, trpí v temných koutech samotou. Výtah se vám přímo nabízí k použití. Zve vás k nástupu. Mnohdy je výtah hlavním prostředkem, chcete-li se vydat do výšin či sjet níže. Změna v chápání výtahu jako prostředku vede moderní etiketu ke změně v našem chování.

Zdroj obrázku: life.co.uk

Dříve, když byly výtahy vratké a jako malé kabinky visely na ocelových lanech a kladkách v tmavých klecích uprostřed schodiště, byla závrať z jejich používání logická. Mnozí výtahem z důvodu obav o vlastní život nejezdili a mnohdy to byl důvod oprávněný. Etiketa tehdy velela mužům, aby vstoupili do výtahové kabiny jako první před ženou. Ne proto, aby "zhučeli" do sklepa, když se výtah utrhne či kabina nedorazí. Zdůvodnění tehdy znělo, že se jedná o neznámý prostor. Nebylo známo, jak moc se kabina zhoupne na lanech a klesne oproti prahu schodišťové podesty. Na mužích tedy bylo, aby výtah svojí hmotností zatížili a umožnili svým ženám "muších vah" vstoupit bez zhoupnutí.

Jak nebezpečné jsou výtahy?

Dnes o nebezpečnosti a houpání výtahů neuvažujeme. Ve svých kurzech etikety o nich mluvím jako o bezpečném prostoru. Dveře do výtahů jsou tedy běžnými interiérovými dveřmi a vstupuje do nich žena před mužem a starší před mladším. Přivolání a obsluha tlačítek uvnitř výtahu je přenechána mužům a mladším, aby umožnili svým protějškům větší komfort. Vstoupíte-li do výtahu a někdo v něm je, pozdravte s úsměvem jako první. Ujistit se, zda ten či onen jede nahoru či dolů není nutné, rozpoznáte to podle tlačítek. 

V malém prostoru výtahu berte na ostatní ohled a netlačte se na ně. Nedívejte se ostatním dlouze do očí. Je to nepříjemné. 

Máte-li batoh, před vstupem do výtahu jej sundejte ze zad. Vidíte-li, že je výtah spíše plný, počkejte na další. Chcete-li vystoupit a těla ostatních vám brání, zdvořile je požádejte. Jste-li žádáni, prosím vystupte, uvolněte prostor kolem dveří a opět nastupte.

Otče náš, jenž jsi na nebesích...

Samostatnou kapitolou výtahů jsou tzv. oběhové výtahy typu "páternoster". Nástup do kabiny tohoto výtahu je bezpečný jen pro jednu osobu. Nejprve nastupuje muž, aby v cílovém patře mohl pomoci ženě z kabiny ven a nabídl ji ruku. Cestujete-li s malým dítětem, nastupujte s ním.

A co takhle po svých?

Pokud zvolíte cestu nahoru do patra po schodišti, v rámci udržení nebo zvýšení kondice, nebo protože jiná možnost není, je na muži, aby měl ženu po své pravici. Jako při běžné chůzi. Žena by měla jít o jeden schod napřed, aby ji muž byl oporou, kdyby zavrávorala. Nachází-li se zábradlí na jiné než pravé straně, jde žena kolem zábradlí a muž se přesune na její pravou stranu. Při chůzi ze schodů dolů jde muž o jeden schod před svojí ženou tak, aby byla po jeho pravici. Pánové, rychlost pohybu po schodišti přizpůsobte tempu ženy. Mladší se přizpůsobují těm starším.

Dovolíte, prosím, rád bych prošel.

Pohyblivé schody, eskalátory nebo šikmé chodníky známé z nákupních center nebo letišť považujeme za schodiště a doporučuji chovat se na nich obdobně, jako na pevných schodech. Vhodné je vždy zařadit se zcela vpravo, muž na ženu při cestě nahoru, obráceně při cestě dolů a umožnit spěchajícím či čilejším volný průchod po levé straně eskalátoru.

Vezmi děcka, já beru kufry...

Při nástupu do dopravních prostředků, například dálkového busu nebo vlakového vagonu, který má schody, vstupuje muž před ženou, aby mohl nabídnout ruku z vlaku a pomohl jí nastoupit. 

Při opouštění vagonu vystupuje muž před ženou na nástupiště, připraven pomoci ženě při sestupování tím, že jí nabídne ruku. 

Má-li pár děti, je bezpečné zařadit je mezi rodiče při nástupu i výstupu. Manipulace s kufry vlastními i ženinými, je přenecháno mužům. Pánové, nabídněte pomoc při nástupu i výstupu také cizí ženě nebo starému muži. Nabídněte pomoc s kufrem, který vynášejí po schodišti na nástupiště.