Jak předávat dary lépe než ostatní?

01.07.2019

Namísto slova "dary" v nadpisu si doplňte také slova "vizitky" a nebo "květiny". Všechny tři uvedené věci něco spojuje. V prvé řadě je to princip, že jeden ze dvou účastníků výměny je dárce a ten druhý obdarovaný. Za druhé je to fakt, že buď něco přijímáte, případně jste ten, který se s vizitkou, květinami nebo dary loučí. Na obě dvě strany, předávání a přebírání, jsou přitom kladeny jisté požadavky, jak s onou věcí naložit správně a co s ní nedělat.

Zdroj fotografie: moneywise.com

Vizitka se často plete s navštívenkou. Navštívenka je sestřenice vizitky a je vhodná pro osobní nebo společenské účely. Většinou bývá větší, vyrobena z hodnotného papíru s kvalitním tiskem. Mnohdy je uvedeno pouze jméno a je na předávajícím, zda dopíše ještě telefonní číslo nebo e-mailové spojení nebo jen milý vzkaz. Můžete ji připnout na kytici, kterou někomu posíláte, předat na plese poté, co jste se skvěle bavili s do té doby cizími lidmi u jednoho stolu nebo třeba na vernisáži. Všude tam, kde nejde o obchodní záležitosti. Uznávám, že tyto situace jsou méně časté. Vizitka je naproti tomu obdobný formát většinou papírové kartičky, avšak doplněný o firemní kontakty, adresu a mnohdy i logo firmy.

Kontakty jsou diamanty dnešní doby

Vizitku považuji z dnešního pohledu za dar. Obsahuje totiž "diamanty" dnešní doby. Kontakty. Pokud vám někdo dá svůj kontakt, smíte mu napsat, zavolat nebo ho požádat o schůzku. Pokud je vizitka dar, zaslouží si, aby s ní bylo podle toho zacházeno. Mějte ji ve vizitkáři, aby byla vždy čistá, neušmoulaná a bez ohnutých rožků. Vizitku předávejte jednou rukou přímo do ruky svého protějšku. Nepokládejte nebo neházejte nikdy na stůl. Poškozenou vizitku nepředávejte. Je to vaše "vizitka". Dostanete-li cizí vizitku, poděkujte, podívejte se na ni a pochvalte. Třeba logo, hezký font, barevnost nebo výběr papíru. Potom ji dejte před sebe, jednáte-li u stolu, nebo do vaší tašky. Můžete také využít takzvanou cigaretovou kapsičku v pánském saku. Jste-li muž. Cizí vizitku nedávejte do svého vizitkáře, abyste omylem při další příležitosti nepodali namísto té své tu cizí.

Anatomie optimálního daru

Podobnou cestou, z rukou do rukou, putují dary, dárky a nedárky. Nedárky jsou například reklamní předměty. To nejsou dary, velmi často však bývají za dary zaměňovány. Je nevhodné, abyste někomu dali namísto daru předmět, na kterém je logo vaší nebo cizí firmy. Stejně tak nevhodné je předat zaměstnanci k narozeninám například pero, na kterém je vyryto logo firmy. U daru je mnohem hodnotnější, že jste na obdarovaného mysleli než nákupní cena daru. Pořizujte výhradně vhodné dary. Takové, které může obdarovaný opravdu využít. Vhodné jsou třeba poukázky do wellness, divadla, restaurace nebo třeba voucher na zážitkovou večeři.

Co s dárkem, který nechcete?

Předáváte-li dar, neznevažujte jeho hodnotu slovy: "Víš, my jsme nevěděli, co ti máme koupit..." nebo "To je jen taková maličkost...". Dostáváte-li dar, také vy neznevažujte jeho poselství větami typu: "Proč nám něco nosíte..." nebo "To jste si neměli dělat starosti..." nebo typické vánoční "To si ani nezasloužím, Ježíšku...". Dostáváte dárce do nepříjemné situace, aby vás přemlouval, že si to zasloužíte a že to není starost, ale radost. Nepřevzít dar je hrubá urážka, výraz neúcty a nezdvořilosti. Dar převezměte, poděkujte, rozbalte a pochvalte. Jednoduché, že? Dary, které nevyužijete (například nepijete alkohol), můžete předat někomu dál. Ne však zpět dárci.

Výraz lásky nebo bezcenné zelí?

Předávání a přebírání květů a kytic je dost podobné. Rozdíl je jen ten, že květiny můžete, jste-li muž, ženě darovat kdykoli, třeba každý týden, nejen v den narozenin, výročí, svátku nebo když chcete něco "vyžehlit". Žena chápe květiny jako výraz vaší náklonnosti a láskyplně oceňuje, že jste ochoten investovat do něčeho tak křehkého a pomíjivého, jako květiny jsou. Pokud chcete koupit kytici, ať je bohatá. Je-li to pro vás investice velká, kupte raději jen jeden květ. V květinářství odmítněte celofán, ženám se nelíbí. Dostanete-li kytici, ihned se postarejte o vázu a vodu. Není nic horšího pro dárce, než když vidí kytici, jak leží na stole a chřadne.

Přijměte tedy tyto texty jako dary, chcete-li je. Jako poděkovaní mi můžete napsat, chcete-li...