Jak poslat pozvánku holubí poštou?

05.01.2020

Být někam někým zván je pocta. Je to vyjádřený zájem o vás. Připouštím, že pozvánky obchodního charakteru mohou být vyjádřením zájmu o zakázku, pozitivní vývoj vzájemné obchodní bilance a méně tak již o vaši osobu. Na druhou stranu je právě obchodní přátelství osob způsobem, jak obchodovat lépe. Je jedno, zda osobně nebo v obchodní záležitosti, pozvání jsou natolik běžným doprovodem našeho vezdejšího bytí, že má smysl přiřknout jim aktuální doporučení z hlediska korektního chování a nové etikety.

Zdroj obrázku: imprensafalsa.com

Pozvánky, tedy předání informace o pozvání, mohou být podané ústně, písemně dopisem nebo e-mailem a telefonicky. Pozvánky jsou také součástí sociálních sítí, kde mají spíše informativní charakter a nejsou chápany tak závazně. Stačí jeden klik a je hotovo. V každém případě platí, že pokud není uvedeno jinak, na pozvánku reagujeme stejnou formou, jako je nám pozvání předáno. 

Co když přiletí holub?

Na ústní pozvání osobních návštěv typu "Budeme rádi, když k nám někdy přijedete, těšili bychom se a rádi vás přivítáme u nás doma." je vhodné reagovat také ústně, poděkovat za pozvání a potvrdit zájem, třeba větou "S radostí. Příští víkend nemůžeme, ale první víkend v březnu by byl pro nás optimální." V případě, že nemůžete a brání vám v tom nějaké důvody nebo nevíte, protože nemáte u sebe pracovní kalendář, prosím omluvte se, uveďte ten či onen důvod a oznamte, že se vyjádříte. Třeba telefonicky. Ponechat osobní pozvání bez odezvy je hrubé pohrdání hostitelem a velmi nezdvořilé. Pozvánky holubí poštou zřejmě už nedostanete. Poslední holubi s poštou přilétli v době II. světové války a o pozvánky se s jistotou nejednalo. Dnes potomci poštovních holubů závodí v čase a přesnosti i na velké vzdálenosti.

Alespoň se vlastnoručně podepište

Na písemné, v dopisní obálce odeslané a poštou nebo osobně doručené pozvánky odpovídáme stejnou formou. Písemné pozvánky na svatbu, narozeniny nebo oslavu čehokoli jsou obvykle na pěkném papíře odeslané v adekvátní obálce. Najděte také vy vhodný dopisní papír, kupte hezkou obálku a nejlépe i zajímavou známku. Adresu napište ručně. Na ručně psanou pozvánku odepisujte také ručně. Je-li pozvánka vytištěná, je opět vytištěná odpověď adekvátní. Nutný je ale vlastnoruční podpis. Za pozvání poděkujte a potvrďte vaši přítomnost nebo se omluvte. Reakci na pozvánku odešlete nejpozději do týdne, pokud není požadována dřívější reakce.

Pozvání odeslaná e-mailem

Elektronické písemné pozvánky odeslané e-mailem potvrzujte opět stejnou formou. Je-li vlastní pozvánka přiložena jako dokument, není nutné, abyste své ano nebo ne posílali hostitelům v příloze. Postačí, když odpovíte na e-mail a to optimálně pomocí funkce "odpovědět". Pokud byla pozvánka odeslána více pozvaným, není vhodné, abyste klikli na "odpovědět všem". Vaše přítomnost zajímá nejvíce hostitele. V každém případě pište vaše e-maily správně, tedy se všemi náležitostmi korespondence. Najdete je v tomto článku

Co znamenají ta písmena na konci?

Na psaných pozvánkách bývá velmi často uvedena čtyři písmena: RSVP. Někdy s tečkami mezi písmeny, někdy bez nich. Nejedná se zde o zkratku věty "Raději si vezměte papuče", ale o zkratku francouzské věty "Répondez s'il vous plaît" s významem "Prosím odpovězte". Odpovídáte tedy stejnou formou, jako má pozvánka. Někdy za písmeny bývá telefon nebo e-mailová adresa. Hostitel vás tímto žádá, abyste odpověděli telefonicky nebo e-mailem. Vyhovte mu.

Telefonická pozvánka je předurčena k telefonickému přijetí nebo odmítnutí pozvání. Na pozvání, kterou dostanete v krátké textové zprávě, odpovězte stejnou formou.

Kdy odeslat pozvánku

Pokud posíláte pozvánku vy, odešlete ji hostům s dostatečným předstihem. Při běžných osobních nebo obchodních akcích je vhodné pozvání poslat minimálně měsíc dopředu. U svateb nebo jubileí doporučuji měsíce tři. Za tuto dobu se bude moci pozvaný připravit, nechat si ušít nebo upravit oděv, případně s rezervou předem oznámit dovolenou zaměstnavateli.