Jak napsat kondolenční dopis + 3 konkrétní vzory

05.09.2023

Pohřeb a smuteční oznámení jsou vždy události spojené s úctou, zdvořilostí a pozorností, ale také s tradicemi a zvyky. Abychom někoho nezranili, měli bychom se v této situaci řídit několika zásadami smuteční etikety. Čas od času přichází dotazy týkající se kondolenčních dopisů. Jeden takový mě zastihl před dvěma týdny a motivoval k tomuto článku.

Když se dozvíte o úmrtí člověka z blízkého okolí rodiny, někoho z přátel, případně osoby, kterou znáte ze zaměstnání, je vhodné napsat kondolenční dopis, případně poslat kondolenční kartu. Obojí, dopis i kartu, je třeba poslat v adekvátní obálce, kterou lze pořídit v dobrých papírnictvích. Je dobré vyhnout se kartám s různě dojemnými obrázky či s předtištěným vyjádřením soustrasti, kterými se to v běžných prodejnách jen hemží. Pokud taková jednoduchá karta není u vás k sehnání, postačuje velmi kvalitní bílá obálka a k tomu dobrý dopisní papír nebo karta. 

Kdo by to měl psát?

Kondolenční dopis je legitimním a přijatelným prostředkem k vyjádření soustrasti a smutku. Jeho napsání a forma je součástí pohřební etikety. V případě, že se dozvíte o smrti člověka z okruhu známých, rodinných příslušníků nebo přátel, je správné a vhodné kondolenční dopis poslat. 

Napsat reakci na úmrtí esemeskou, nebo přes chat není vhodné. Telefonovat s vyjádřením soustrasti můžete opravdu jen těm nejbližším.

Komu smuteční dopis adresovat?

Kondolenční dopis by měl být adresován pozůstalým členům rodiny zemřelého. Nekrolog a pozvánka na pohřební obřad jsou většinou psány pro širší okruh známých, zatímco vyjádření soustrasti je adresováno nejbližším osobám. Někdy však může být obtížné určit, kdo je správným adresátem, pokud pozůstalou rodinu dobře neznáte. V takovém případě je vhodné se zeptat společných známých a ujistit se. Jestliže jste oznámení dostali poštou ve formě parte, jistě byla uvedena zpáteční adresa a osoby příbuzných, kterých se úmrtí primárně týká.

Kdy napsat kondolenční dopis?

Nejvhodnější čas pro napsání a odeslání kondolenčního dopisu je tentýž, případně následující den poté, co jste se o úmrtí dozvěděli. Je důležité, aby truchlícím pošta dorazila včas a informace, zda se rozloučení se zesnulým účastníte či nikoli, věděli. Brzké odeslání a včasné přijetí podporuje pozůstalé v prvních dnech jejich ztráty. Kondolence, která dorazí příliš pozdě, tedy po obřadu, by mohla narušit proces truchlení.


Mohlo by vás zajímat: 

Nová kniha Daniela Šmída nyní v předprodeji. Chcete mít lepší vztahy s kolegy? Cítit se lépe v práci nebo změnit způsob komunikace v kanceláři? Tato kniha vám s tím pomůže. Získejte ji dříve než ostatní a za nižší cenu, než se bude později prodávat.

Zobrazit více >>


Peníze na pohřeb?

Není běžné ke kondolenčnímu dopisu přikládat peníze. Nejenže jde o velké riziko jejich zmizení, není ani obvyklé jakkoli naznačovat, že rodina na pohřeb nemá prostředky. Pokud víte, že jsou pozůstalí ve finanční nouzi, nabídněte otevřeně takovou podporu právě v kondolenčním dopise. Jen pro doplnění informací: výdaje s pohřbem v České republice jsou spojeny s částkou kolem 30.000 Kč.

Co napsat na obálku?

Na obálku kondolenčního dopisu nebo karty není obvyklé cokoli psát. Výjimkou je samozřejmě adresa, kam a komu ji posíláte. Jestliže víte, že na dané adrese bydlí několik osob z pozůstalých, napište jako příjemce celou rodinu, případně rodiny.

Jak napsat soustrastný dopis?

Kondolenční dopis obvykle zahrnuje oslovení, úvod, vzpomínku či osobní vazba na zesnulého a vyjádření soustrasti a podpory. Nedílnou součástí je také sounáležitost v tomto těžkém období. Nezapomeňte na rozloučení a podpis. 

Vyhněte se utěšujícím slovům do budoucích dnů. Dobře zvažte citáty od osobností, které mohou spíše působit patetickým a umělým dojmem.

Rukou nebo z tiskárny?

Pokud možno, napište kondolenční dopis rukou. Uznávám, že emoce při psaní, zvláště pokud šlo o blízkého člověka, mohou ruku roztřást a znemožnit dokončení. Potom raději volte dopis vytištěný a opatřený vlastnoručním podpisem. V záhlaví vlevo by měl obsahovat vaše jméno, úplnou adresu a telefonní číslo, případně e-mailovou adresu. Pravá strana je vyhrazena uvedení místa a data.

Příklad kondolenčního dopisu v případě úmrtí velmi blízké osoby:

Milý/á (jméno pozůstalé/ho),

chtěl bych Ti vyjádřit upřímnou soustrast, sdílím Tvůj zármutek v souvislosti s úmrtím Tvého otce. Byl mým dobrým přítelem a jeho ztráta je pro mě velkou bolestí.

Slova mohou jen stěží vyjádřit, jak moc chápu tíhu těchto dní pro Tebe a Tvoji rodinu. Tvůj otec byl inspirativní osobou a jeho pozitivní vliv na můj život i životy dalších blízkých lidí je nesmazatelný. Jeho památka, dílo a odkaz zůstanou s námi navždy.

Ujišťuji Tě, že v těchto těžkých časech nejsi sám/a. Máš podporu od rodiny, přátel a lidí, kteří Tě mají rádi. Pokud budeš potřebovat jakoukoliv pomoc, neváhej se na mě obrátit.

Znovu Ti vyjadřuji svoji hlubokou soustrast a jsem ve vzpomínkách s Tebou. Prosím, dej mi vědět, jestli mohu v čemkoliv pomoci.

Myslím na Tebe.

(váš podpis)

Dva příklady kondolenčních dopisů v případě úmrtí osoby vzdálené:

1_Vážená paní, vážený pane (příjmení pozůstalé/ho),

s hlubokým pohnutím jsem přijal zprávu o úmrtí Vašeho manžela/manželky. V myšlenkách jsem s Vámi a vyjadřuji Vám tímto svoji upřímnou soustrast.

(Váš podpis)

2_Vážená paní, vážený pane (příjmení pozůstalé/ho),

jsme hluboce dotčeni ztrátou Vašeho muže / Vaší ženy. Dovolte nám vyjádřit naši upřímnou soustrast. Jsme s (jméno vaší partnerky/vašeho partnera) v myšlenkách s Vámi.

(Váš podpis)

Shrnutí?

Kdykoli dostanete oznámení o úmrtí člověka, týká se vás to. V tom případě napište nejlépe rukou kondolenční dopis a odešlete ve vhodné formě co nejdříve. Vyhněte se předtištěným nebo cizím citátům a volte slova odpovídající vaší vazbě k zemřelé osobě. Pokud cítíte, že je to patřičné, nabídněte podporu či pomoc.

Zdroj obrázku: weareatticus.com