Jak na nevhodné chování hostů na svatbě 2/3

22.06.2021

Po první třetině zápasu s "nemožnými" hosty na vaší svatbě vedou hosté 1:3. Mnohdy zásluhou faulů, zakázaného uvolnění nebo postavení mimo hru. Přečtěte si první část zde >> Je na čase zapojit do útoku první formaci a pokusit se zvrátit výsledek ve druhé třetině. Nejde však jen o to, soustředit se na útok, věnujte vaše soustředění také do obrany vztahů a středního pásma kultivovaného projevu. Hra má dynamický spád, diváci jsou nadšení, když tu náhle...

Zdroj obrázku: suggest.com

4. Vaši hosté se snaží být hvězdou

Je nanejvýš pravděpodobné, že jste se účastnili svatby, kde se jeden z hostů, žena či muž, rozhodli strhnout veškerou pozornost na sebe a udělat něco nečekaného a spontánního. Na první pohled se to může jevit jako dobrý nápad, oživit některý z okamžiků zářivým číslem a "švihnout" sebou o zem v touze předvést lehce zaprášené vystoupení breakdance. Stejně tak nevhodné je rozhodnutí jednoho či více hostů vzít mikrofon a pronést přípitek "našim skvělým novomanželům" zcela mimo rámec dohodnutého, a to i v případě, že se jedná o otce nevěsty. Často se svým předlouhým proslovem nasyceným něčím na kuráž vyjadřuje nevhodně o nevěstě jako o jeho holčičce, které teprve nedávno těmato rukama vázal mašli na culík a foukal odřené koleno. V takových proslovech většinou neopomene zmínit, uznejme, že zcela nevhodně, že doufá, že tento mladík, ukazuje na ženicha, dokáže jeho dceru zajistit minimálně stejně tak dobře a dlouho, jako to činil on. Důvodem může být vyšší dávka alkoholu nebo jen touha být středem pozornosti.

Tip pro hosty:

I přesto, že vám v myšlenkách běhají věty, jak je tahle svatba nudná, a hlavou vám víří nápady, jak ji oživit, nedělejte to. Novomanželé mohou být klidnější povahy a nechtějí žádná extra cirkusová čísla. Důvěřujte jim, uklidněte se také a užijte si oslavu v jejich režii.

Pokud se to stane na vaší svatbě:

V den vaší oslavy svatby nemůžete všem hostům vyhovět v jejich požadavcích. Není možné, abyste se všem hostům věnovali rovnoměrně, není také možné, aby všem stejně chutnalo, cítili se stejně pohodlně a zcela na stejné úrovni hodnotili také zábavu. Nemůžete všem hostům dát 100 % vaší pozornosti ani péče. Vaši hosté jsou na vaší svatbě proto, aby společně s vámi prožili a sdíleli tento den a vaši radost. Jsou svědkové vašeho rozhodnutí. Strhne-li některý z nudících se hostů pozornost na sebe opileckou árií nebo imitací pohybů červa na parketu, je jisté, že si to budou všichni pamatovat. Požádejte DJ nebo hudebníky, aby změnili hudbu, pokud je právě tato důvodem a doprovází vystoupení. V případě, že se ono nechtěné vystoupení koná bez doprovodu hudby, požádejte DJ, aby pustil klidnější skladbu nebo vyhlásil krájení dortu dříve, než bylo původně zamýšleno.

5. Na svatbu přijde host, který nebyl pozván

Vytvořit seznam hostů tak, aby byla přinejmenším teoreticky zajištěna zábava, počet hostů odpovídal rozpočtu svatby a zároveň jste se nepozváním nikoho nedotkli, je složité a vyžaduje nejeden večer naplněný diskusí budoucích novomanželů. Na velkolepých svatbách se tedy zřejmě nestane, že někdo, kdo by chtěl být pozván, bude chybět. Střídmější oslavy toto riziko s sebou nesou. V některých známých se může probudit touha účastnit se vaší oslavy i bez pozvánky. Myslí si, že mohou jen tak přijít a poblahopřát, nic jíst ani pít přece nebudou, to přece nemůže nikomu vadit. Avšak možná, že neberou v potaz, že mezi hosty nebo v samotném páru může být někdo, komu jejich přítomnost není po chutí nebo vadí. Takový nepozvaný host přichází většinou vybaven jistou dávkou naštvanosti, často s nepochopením nese nevyřčenou zprávu, že není žádoucím hostem, a nepřijímá ji.

Tip pro hosty:

Nikdy. Pokud se dozvíte, že se vaši známí nebo členové rodiny rozhodli pro sňatek, a vy pozvánku nedostanete, smiřte se s touto skutečností. Nejste na seznamu. O seznamu rozhodují oba novomanželé a je krajně nevhodné, abyste jejich výběr jakkoli korigovali vaší přítomností.

Pokud se to stane na vaší svatbě:

Setkáte-li se s nezvaným hostem, máte jistě dvě možnosti. Jedná-li se opravdu o někoho nežádoucího, člověka, který do společnosti lidí vnáší zlou krev, je agresivní nebo jeho přítomnost může způsobit, že někdo odejde, je nutné hosta požádat, aby odešel, a nedovolit mu vstoupit. Také zde se hodí mít důvěru v koordinátory nebo v blízkého přítele a požádat je, aby hosta informovali a požádali opustit slavnost. Sami se do toho nepouštějte, je velké riziko, že by se to neobešlo bez prudkých emocí. V druhém případě se může jednat o hosty, kteří sice zváni nebyli, ale jsou "neškodní", jsou jen navíc. Zde je vhodné sdělit, že porce svatebního menu jsou na určitý počet, mohou si však sednout do restaurace a objednat si cokoli na vlastní účet. Ujistěte je, že dva kousky svatebního dortu se jistě najdou. Můžete se samozřejmě projevit i velkoryse a potvrdit jim, že cokoli si vyberou v restauraci, jde na váš účet.

6. Vaši hosté "ukradnou" nevěstu

Je to noční můra většiny párů. Násilné oddělení jednoho od druhého za účelem vymáhání výkupného ve formě zaplaceného účtu v jiné restauraci. V prvé řadě zvěte na svatbu ty, pro které je tato "tradice" nesmyslná. Vyberte mezi pozvanými hosty takové přátele, kteří budou dostatečně empatičtí a nebudou narušovat svatební veselí touto nelibou akcí končící z velké části opilými hosty a doslova "vyždímanou" peněženkou ženicha. Pokud to nemůžete zajistit výběrem hostů, požádejte každého hosta osobně o to, že si nepřejete vykonávat některé z tradičních součástí svateb, odmítněte chomout, potupné hry a také únos nevěsty. Zcela vážně o to požádejte a trvejte na tom, aby nikoho ani nenapadlo vaše přání nerespektovat. Nevěsta by měla mít dostatek síly odmítnout jakékoli invazivní chování hostů.

Tip pro hosty:

Zapomeňte na to. Je nanejvýš nevhodné pokoušet se převzít režii svatebního ceremoniálu do vašich rukou a naplňovat vaše představy o zábavě. Jedná se o zákeřný čin směrem k ženichovi i nevěstě. Navíc jsou výdaje na svatbu již tak dosti vysoké a není nutné je zvyšovat touto aktivitou.

Pokud se to stane na vaší svatbě:

V případě, že vaši známí vaše přání neberou vážně a k únosu nevěsty dojde, zachovejte oba klid a rozvahu. Také zde je vhodné zvolit zástupce a nechat ženicha, aby se mohl věnovat zbylým hostům. Je vhodné spojit se s "únosci" telefonicky a informovat je o tom, že z jejich činu nemáte dobrý pocit, nesouhlasíte s tím a požádejte je, aby nevěstu přivezli obratem zpět. Můžete zmínit následující program, ve kterém je nevěsta nezbytná. Také nevěsta může výrazně k návratu přispět tím, že se společně s "únosci" nezapojí do objednání nápojů, odmítne jakékoli nápoje a zdvořile a důrazně je požádá, aby ji okamžitě přivezli zpět na oslavu. Také zde je vhodné zapojit pocity a dojmy a vyhnout se prudkým emocím, obviněním, nadávkám nebo jiným pokleskům. Když jsou viníci při zdravém rozumu, je celkem pravděpodobné, že se incident obejde bez škod na vztazích. 

Ještě něco?

O chování na rodinných akcích, na oslavách narozenin i třeba Vánoc jsem napsal celou knihu. Najdete v ní více jak 80 témat. Mimo jiné tam najdete, jak předávat dětem základní slušné návyky pomocí her, jak jednat s přáteli, kteří neplánovaně zůstanou přes noc u vás nebo se tetička opije na pohřbu vašeho příbuzného.

Koupit knihu Etiketa domácí zde >>