Gentlemanual: Hanba tomu, kdo ve zlém to myslí

04.05.2022

Ubližujete nějakému člověku nebo lidem? Nemusí to být vědomě. Ubližujete někomu nevědomě? Snadno se vám může stát, že část svého života ano. Možná vám ještě nikdo neukázal, jaké to je. Dosud jste nepocítil na vlastní kůži palčivost vlastního jednání a nezakusil jste hořkost svých vlastních slov ve svých boltcích.

Dočtěte si níže úryvek z mé nově připravované knihy Gentlemanual - návodu, jak získat sebedůvěru, stát se úspěšnějším a lepším mužem.

Foto: Vladimír Jalč

Muž, žena či dítě, kterému ubližujete, se svíjí v neviditelných bolestech a většinou je nedává najevo způsobem, kterému byste porozuměl. A vy, přesvědčen o své neomylnosti, vysvětlujíc sám sobě i všem okolo, že takto "se to" přece dělá, případně nedělá. A dodáváte, že "takto to vždy bylo", případně nikdy nebylo. Bolíte, tlačíte a pálíte.

Na první pohled je to jednoduché. Chovat se k ostatním tak, jak bychom chtěli, aby se ostatní chovali k nám. To je jedním ze základních vymezení pro jednání s lidmi. Uvědomit si, co vám dělá radost a co vám dobře nedělá. Vzpomenout si na situace, ve kterých vám kdosi zcizil veškeré pohodlí a vyhnout se těmto krokům vůči ostatním. Pro potvrzení zmíněné jednoduchosti však potřebujete mnohdy ještě jistou maličkost. Předpokladem totiž je, že máte možnost zažít si onu nepříjemnou situaci sám. Právě prožitek nepohodlí je nade všechna vysvětlování a poučování. Učení prožitkem. Jak jednoduché.

Vaše chování s absencí lásky je bezduché, přehlíživé, mnohdy sprosté a zákeřné. 

Jakékoli vaše jednání bez lásky, je možná právě tím ublížením a bolestí, kterou rozséváte. Je tlakem, který nelze vydržet a horoucím dechem draka, který nese na svém šupinatém hřbetu slova ostrá jako břity skalpelů.

Abyste poznali, co je a co není vhodné dělat ostatním a jak s nimi jednat tak, aby se cítili ve vaší přítomnosti dobře, není nutné prožít si všechny nepříjemnosti světa. Kdo ví, zda byste to vydržel. Naopak. Stačí, když do každého vašeho jednání, do každé odpovědi, která se vám dere z úst, zapracujete lásku. Do každé vaší akce, do všeho, co děláte, zapracujete lásku. Ano, plně postačí, když na cokoli budete reagovat s láskou. Jsem si vědom toho, že univerzálnost pomyslného receptu pokulhává vždy, je-li jejím cílem postihnout všechny varianty a polohy použití. Univerzálnost je jen tak dobrá, jako je dobrá vaše rozkládací sedačka. Špatně se na ní sedí a špatně se na ní spí. Láskyplný recept na chování je ale ve své univerzálnosti zřejmě výjimkou. Láska univerzální je. Dobře se na ní sedí a dobře se na ní spí.

Slova vyslovená s láskou jsou pomyslným balzámem na unavené nohy. Činy konané s láskou jsou pohlazením po unavené duši. Hanba tomu, kdo ve zlém to myslí.

Láskou mám na mysli opak zlého. Láskou nazývám pocit, který vám umožní těšit se z radosti druhého a z pouhé přítomnosti s ním. Láska ve smyslu chování je jistým způsobem altruismus ve své nahotě, přestože jeho vztah k lásce popírám. Mám na mysli altruismus ve smyslu ochoty postoupit své pohodlí druhému, umožnit komfort na úkor svého vlastního. Nebo prostě dát druhému větší kus čokolády, pokud se vám nepodařilo rozlomit ji na přesné poloviny. Mezi námi, vždy jsou různé. Láskou zde nemyslím pobláznění, intimitou prosáklou přitažlivost, zamilovanost a její vášnivé fyzické projevy. Nemám zde na mysli ani lásku k vlasti, oddanou ochotu sloužit vyšším cílům v zájmu celku.

Vezměte si příklad lásky otcovské. Pokud jste se zarazil a příklad této lásky vám nepřijde trefný, tak mi nevědomky něco potvrzujete. Možná právě zde, právě v otcovské lásce, případně jeho nelásce, je zakopaný pes té vaší nelásky. Právě v nedostatku lásky mužské, hlubokého přátelství bez podmínek, zdravého vztahu otce a syna vidím nedostatek naší mužské lásky k ostatním. Tam není jen zakopaný pes. Těsně pod povrchem kůže manžela, partnera či tatínka, pod maskou, převlekem, pod křehkou slupkou je skrytý vyčkávající vlkodlak útočící za tmy, podle a bez milosti. Bestie vrhající se na své oběti ze strachu z objevení.

Setkáváte-li se s vlastními projevy agrese, řvete-li, nadáváte, kopete do čehokoli, tak máte problém. 

Pokud nevydržíte mlčet, rozbíjíte, ničíte a výbuchy vaší zlosti způsobují řev, pláč, útěk či nadávky lidí kolem vás, tak máte problém. Bijete-li kohokoli, zraňujete ironickým slovem a neovládáte váš vztek, tak máte problém. Pokud se opíjíte, máte problém také. Váš otec vám zřejmě někdy ublížil. Někde ve skrytu své duše nosíte nezahojenou ránu. A tu ránu rozdáváte dál. Lékem je láska.

Láska k sobě samému, sebedůvěra a zdravé sebevědomí je surovina, ze které se vyrábí láska k ostatním. Sebeláska posiluje víru ve vaše schopnosti. Vaše přátelství s vaší duší a s vašim tělem způsobí, že budete moci rozdávat lásku ostatním. Prosté. Nemáte-li v sobě k sobě lásku, jak ji můžete rozdávat? Nemáte-li peníze navíc, jak je můžete darovat? Jistě, můžete rozdávat proto, abyste se ostatním jevil lepší a hodnější. Nebyl, ale jevil se lepším. To je příklad protikladu altruismu - egoismu.

Představte si sami sebe. Podívejte se na sebe. Přáli byste si, aby si vaše dcera nebo pomyslná dcera vzala za manžela někoho, jako jste vy? 

Přesně takového, jako jste vy? Přejete si, aby váš syn byl úplně stejný jako vy? Ne? Je vaše odpověď negativní? Změňte se, okamžitě na sobě něco změňte. 

Je-li odpověď ano, gratuluji.

Knihu Gentlemanual připravuji ve spolupráci s nakladatelstvím Backstage Books a vy ji můžete už nyní získat dříve než ostatní a za cenu nižší, než se bude později prodávat.