Gentleman že je člověk odporný? Díl 1.

12.08.2020

V původním slova smyslu byl gentleman každý mužský příslušník nejnižší vrstvy anglické nižší šlechty. Tímto titulem, tedy gentlemanem, byli oslovováni v průběhu minulosti všichni muži z urozených rodin nebo z rodin vyššího sociálního postavení. Posléze se oslovení dostávalo všem mužům, kteří měli vybrané chování a dokonalé společenské způsoby bez ohledu na jejich, byť nižší, avšak šlechtický původ. 

Zdroj obrázku: 1mhowto.com

Přišla však doba, kdy byl gentlemanem nazýván i muž, který byl dobře oblečený bez ohledu na to, jestli byl z urozené rodiny nebo byl zdvořilý. Dnes je situace taková, že gentlemanem je nazýván téměř každý, kdo si umí koupit brýle. Samotný fakt, že jste dobře, myslím stylově a osobnostně vyzrále, oblečený muž, z vás gentlemana neudělá.

Kde je tento muž?

Znám muže hodné označení titulu gentleman, kteří měli na sobě oblek naposledy v tanečních a košile s francouzskou dvojitou manžetou je pro ně stejně vzdálená jako Proxima Centauri. Ti, kteří každý den obětují své pohodlí a zdraví v situacích, kam by velká část mužů raději ani neupřela zrak. Znám muže, kteří každý den hledají příležitost, jak být prospěšní svému nejbližšímu okolí, jsou korektní i ve vypjatých situacích. Muži, kteří staví své vlastní pohodlí vždy až na druhé místo a dávají přednost komfortu ostatních. Jsou dychtiví prokázat druhému byť i drobnou zdvořilost několikrát za den. 

Stačí vědět, kde maj´dobrý kafe

Na druhou stranu znám muže, kteří mají přehled v gastroscéně, jejich doplňky (včetně aut) jsou stylově vytříbené, vystupují z davu svým individualismem, avšak nemají úctu k lidem. Postrádají empatii a korektní chování je pro ně tabu. Často právě tito ovládají toky informací a peněz, jsou v pozicích, které by měly být vyhrazeny výhradně morálním vzorům.

Čůrat smí jen gentleman

Má právo být každý muž nazýván gentlemanem? V angličtině je to běžné. Hromadné oslovení fóra žen a mužů předpokládá, že jsou vedle svých dam přítomni ne "obyčejní" pánové, ale gentlemani. Dále se na ostrovech předpokládá, že téměř každý, který chce překročit práh i té nejtemnější toalety (označené Gentlemen nebo Gents) je tam správně a je tím pravým, tedy gentlemanem. Gentlemanem se za "velkou louží" stává automaticky každý poslanec nebo člen sněmovny. Ve smyslu oslovení. Bez ohledu na to, pod co umístil svůj podpis a za co (a jakým způsobem) politicky jedná a bojuje.

Bohudíky

V češtině se ujal převzatý název. Dokonce tak silně, že pokusy jazykovědců udělat z gentlemana prostého "džentlmena" ztroskotaly. Bohudíky. Avšak překlad se vytratil, málokdo se v souvislosti s gentlemanstvím zabývá jemností. Jemný pán. To je překlad, který si zaslouží pozornost. Ještě o něm uslyšíte.