Gentlemanual 2: Jak muži budují vztah? Jako dům.

17.05.2022

Vztah tvoříte pomocí chování, jednání a komunikace. Je na vás, jak přiměřené, úměrné a adekvátní ono vaše konání je. Za podpory těchto tří činností dáváte vztahu tvář, jistý rámec a obrysy. Některé vztahy budou mít kontury nejasné. Například v začátku vztahu vlastně nevíte, co z něj bude, jaký bude mít asi tak průběh a co z něj vzejde. Obrysy jsou skryty v mlze. Avšak nejen u začátků vztahů jsou jeho hranice nejasné...

Dočtěte si níže úryvek z mé nově připravované knihy Gentlemanual - návodu, jak získat sebedůvěru, stát se úspěšnějším a lepším mužem. Co vše v knize najdete?

Foto na obálce: Pavol Bigoš, Pinarto

Mnohé vztahy, kvůli oběma zúčastněným, nemají pevné, jasné obrysy dlouho, případně je nedostanou nikdy. O některých vztazích je možné tvrdit, že jsou dlouhodobě tak nějak "nemastné neslané".

Druhou skupinou jsou vztahy, které konkrétní kontury mají, případně je časem, a to mnohdy s železnou pravidelností, dostávají. Jakákoli akce jednoho či druhého a následná reakce, případně její absence, dává vztahu jasnější a jasnější kontury. Vztah s jasnou konturou je vymezením "pole", na kterém se onen vztah odehrává. Jsou to hra-nice, které ani jeden z účastníků této hry záměrně nepřekračuje nebo hranice neboří. 

Představte si to jako nějaký dům. Obydlí, ve kterém se ti dva pohybují, místo, kde je jejich vztah "doma" a v bezpečí.

Budování takového vztahu je podobné budování obydlí, stavbě domu. Nejprve "vykolíkujete" prostor, vymezíte si hranice v prostoru, dohodnete se na jeho společném sdílení a na tomto jej začnete stavět. Cihlu tam, druhou sem a pěkně spojit, aby se stavba nerozpadla. Dohodnete se také, že váš vztah bude mít někde východ, cestu, kudy a za jakých podmínek je možné ho opustit, vyjít z něj ven, abyste se mohli touže cestou vrátit zpět. Shodnete se na tom, že zevnitř nebudete nikdy zamykat a držet sebe nebo druhého násilím uvnitř. Dohodnete se také, že váš "dům vztahu" nebude mít žádný zadní východ, žádná zadní vrátka. Shodnete se také na tom, že z vašeho vztahu bude krásný výhled do krajiny budoucích dnů. 

A budou tam také okna směřující do temné krajiny, tam, odkud nejčastěji fouká a přichází bouře, abyste mohli nahlédnout, jaká je tam venku realita. 

A pak tam budou malá okénka, která budou zdobit stěny vašeho vztahu zevnitř jako malé obrázky. Výhledy na vaše cíle, okénka směrem k vaší misi, k vašemu poslání. Vzdálené mety viditelné pro oba.

Čím více se budete jeden o druhého zajímat, klást odpovědi a odpovídat na ně, chovat se podle dohod, očekávání a ujednání a jednat s respektem, úctou a pokorou k vašemu protějšku, tím zřetelnější a pevnější bude váš dům. Vaše krásná slova k druhému jej budou zdobit jako truhlíky plné rozkvetlých pelargonií, vaše krásné myšlenky budou vkusnou a líbivou dekorací zevnitř. Dodržení slibů a daného slova bude upevňovat zdivo vztahu, vzájemnou důvěru. Na těchto stěnách, stabilních pilířích, je možno položit střechu a zajistit vztah proti nepřízni. Nemám na mysli počasí ani osud. Spíše souhry okolností, které se mnohdy seběhnou tak, že jde na první pohled o něco, co nemůžete ovlivnit. Pevná střecha, pečlivě poskládaná a "řemeslně" zpracovaná odolá mnohým poryvům a průtržím.

Žádný dům však nejde utěsnit zcela. Ani jeden z domů není hermeticky uzavřen proti vlivům zvenčí. Respektive neměl by být. Do vztahu by tak neproudily "mikroventilací" nové myšlenky, nové náměty na jeho zvelebování či udržení. Ve vztahu by chyběl čerstvý vzduch. 

Uzavření vztahu by znamenalo také hermetické utěsnění zevnitř, pro ty dva ve vztahu, a dříve či později by způsobilo pocit dušení, nedostatku životodárné svobody dýchat a vnímat podněty zvenčí. 

Takových dírek, otvorů či děr je ve vztahu několik. Spousta je záměrných v podobě tajemství, které si váš partner, přítelkyně nebo blízký smí uchovat. Smí je mít a není vhodné snažit se, abyste věděli vše. Mnohá z těchto necelistvostí je nechtěná. Váš protějšek by vám je rád sdělil, ale třeba o nich neví. Případně se bojí vaší reakce, když o nich bude hovořit, má strach z vlastního přijetí sebe sama. Máte je také. Jsou to "bílá místa" na mapě vašeho chování, jsou to nevyzpytatelné reakce a informace, o kterých nemají vaši nejbližší, přátelé ani kolegyně tušení. Dlouho nebo napořád. Některé informace se o vás lidé nikdy nedozvědí.

Pokud jsou takové "otvory" ve zdech vztahu časté, váš dům je jimi doslova "prošpikován", do domu potáhne. Prudký vítr vžene do jednoho z nich prach, pach a suché listí, aby vám průvan těchto informací způsobil husí kůži nebo mráz na zádech. Bydlení v průvanu zřejmě není z těch, které si přejete. Jsou to informace, jevy či skutky, které mohou vztahu uškodit, případně jeho prožívání znepříjemnit. Nebo vlivy, které mohou vztah zcela zničit a ukončit.

Nepředbíhejme však. 


Knihu můžete do od 14. července do 14. srpna 2022 získat za výrazně nižší cenu, než se bude později prodávat. Navíc ji získáte dříve než ostatní.