Gentlemanem ve společnosti. Díl 2.

25.08.2020

V případě společenských akcí, plesů, koktejlů, vernisáží a návštěvy divadel je často vidět obrázek gentlemana, jeho derivátů a také těch, kteří si na něj hrají. Právě tam si, obdobně jako relativně velká část mužů, uvědomujete nutnost "gentlemanství" nejčastěji. 

Zdroj obrázku: thegentlemansjournal.com

Naučte se základní pravidla korektního chování moderního muže vůči lidem ve společenském životě. Ujistěte se, že se umíte chovat v mnoha různorodých situacích a jste obeznámen s velkou částí doporučení, jak správně jednat i v nenadálých okamžicích. Osvojte si dokonale, jak se vhodně obléct a vyjádřit svému protějšku oděvem úctu k němu. Buďte ochotní naslouchat, jaké součásti oděvu jsou pro jednotlivé akce vhodné, naučte se je přirozeně nosit. 

Empatie, takt a šarm

Mějte všeobecný přehled, hledejte informace a znalosti z oblasti kultury, politiky, dějin i zeměpisu. Naučte se konverzovat s lehkostí o banálních věcech jako je počasí, mějte však přehled o současném dění. Uvědomte si, která témata nejsou ke komunikaci ve společnosti vhodná. Jednejte vždy s citem, chovejte se k ostatním stejně, jako vyžadujete, aby se oni chovali k vám. Buďte v každé situaci taktní. Buďte šarmantní - šarm z vás udělá vzácného společníka, se kterým se ostatní budou chtít seznámit.

Vaše slova jsou vaše činy

Nikdy nemluvte sprostě ani hrubě neklejte. Vyhýbejte se jakémukoli pomlouvání nebo rozšiřování nepodložených informací. Nehovořte o jiných lidech ve zlém, nerozšiřujte negativní informace. O ostatních lidech mluvte jen tak, jak byste mluvili před nimi. Nerozsévejte "jedovaté myšlenky" a nenabádejte ostatní k jejich šíření. Trénujte kultivovaný projev ve spisovné češtině, mluvte srozumitelně a nahlas. Ve společnosti mluvte však jen tak hlasitě, aby vás slyšel ten, kterému informace sdělujete. Pokud nemáte co říci, nemluvte. Poslouchejte a pochopte před vyřčením jakékoli vlastní věty obsah sdělení ostatních. 

Skromnost není střídmost

Buďte střídmý a zdrženlivý v konzumaci jídla a nápojů. Neopíjejte se. Alkohol pijte tak, abyste zůstal soudný a váš osobní nebo osobnostní profil neutrpěl na cti. Mějte pevnou vůli a nepřekračujte nikdy svoji mez střízlivosti. Jezte uvážlivě a racionálně. Nezneužívejte situace, kdy nabídka jídla překračuje váš hlad. Nemluvte s jídlem v ústech. Nepijte, pokud v nich máte sousto. 

V dalších dílech se setkáte s gentlemany v práci či doma. Vyskloňuji pro vás gentlemanství ve vztahu k ženám, dětem, rodičům či sám k sobě. Budu však už nyní rád za vaše komentáře a vzkazy.