Gentlemanem v práci? Díl 3.

01.09.2020

Jste-li muž hodný tohoto označení, buďte si vědom své pozice v hierarchii firmy, nezneužívejte ji ani se za ni neschovávejte. Buďte si vědom své odpovědnosti vůči všem na intrapersonální úrovni. V případě, že jste podřízeným, naslouchejte svým nadřízeným a chovejte k nim přirozenou úctu. Důvodem pro úctu k nadřízenému je jeho vyšší odpovědnost případně delší doba strávená ve firmě. 

Zdroj obrázku: aristocracy.london

Stejně tak, tedy jako gentleman v práci, jednejte uctivě se svými podřízenými, pokud jste jejich šéfem a nezneužívejte svého vyššího postavení nebo majetkového vztahu k firmě. Buďte uctivý a přátelský ke svým kolegům a kolegyním v týmu, vědom si plně své úlohy a zodpovědnosti za tým. Nezapomeňte, že v moderní firmě nebo instituci platí stejná pravidla společenské nerovnosti jako ve společnosti. Mějte stále na paměti význam vyšší společenské významnosti ženy vůči muži a všech starších vůči mladším.

Morální vzor pro své zákazníky

Jako moderní gentleman se chovejte korektně vůči dodavatelům a zákazníkům ať už jste majitel firmy nebo její zaměstnanec. Se všemi obchodními partnery jednejte otevřeně a važte si obchodních vztahů jako cesty k obchodnímu přátelství. Vaše jednání ať jsou vždy vedeny za cílem oboustranné spokojenosti a vyváženého obchodního výsledku. Nezneužívejte informace k nekalým praktikám, nedávejte ani neberte úplatky, nepodvádějte své zákazníky. 

Upřímnost, čest a úcta

Říkejte vždy pravdu a naučte se přiznat případnou chybu. Dodržujte striktně ústní dohody i písemné smlouvy, neporušujte obchodní pravidla, etické zásady a morálku. Buďte přesní. Buďte ochotní vyhovět svému zákazníkovi, vždy mějte na zřeteli jeho pohodlí. Neměřte své zákazníky dvojím metrem, chovejte se ke každému tak, jako by to byl nejdůležitější člověk pro vaši firmu.

Nastudujte si obchodní etiketu

Cenná obchodní přátelství se nevytváří tím, že prodáte vaši službu nebo výrobek. Vytváří se tím, jak se ke klientům chováte a jak s nimi jednáte. Obchodní chování, tedy obchodní etiketa, je obchodní styl budoucnosti. A dobré způsoby dělají dobré obchody. Vstupte nyní do on-line kurzu Obchodní etiketa z praxe 

Vstoupit do kurzu >>

Získejte spousty rad a doporučení jak právě nyní posílíte vaše obchodní přátelství. Vaše konkurence možná dává slevy, bonusy nebo dopravné zdarma. Vy však nemusíte, začněte se od konkurence odlišovat tím, jak se chováte ke klientům. Jsme v bodu, kdy si zákazníci vybírají, s kým budou a s kým nebudou spolupracovat.

Vše, co je obsaženo ve více jak hodinové přednášce sám aktivně používám a díky tomu možná právě vy čtete tyto řádky. Možná právě mé vlastní chování ovlivnilo to, že se mnou spolupracujete, že se známe nebo jsme dokonce obchodními přáteli. Vše, co se mi vyplatilo udělat, vše na co dbám v obchodních vztazích, najdete právě v tomto on-line kurzu >>