Gentleman a (jeho) děti. Díl 4.

29.09.2020

Vztahy s dětmi, respektive vztahy dětí k vám, jsou těmi, které muži až příliš často přehlížejí a na pomyslném měřidle důležitosti mnohdy "pokulhávají".  Ztrácejí se na konci pelotonu vztahů za těmi společenskými, za vztahy s přáteli a ve společnosti. Možná někdy s ospravedlněním, že to přece financujete, že musíte zajistit zdroje a to s sebou nese to, tamhleto, práci, schůzky, "mejly" a další. Ano, mluvím ze své zkušenosti. 

Zdroj obrázku: archiv autora

Být korektní ve všech vztazích. To je cíl, kam bychom my muži měli směřovat. Ve společnosti lidí, kteří mohou být potenciální partnerkou/partnerem osobním či obchodním, stejně tak v přítomnosti lidí, kteří patří do vaší rodiny. Rozhodnout se pro nový životní styl a dobrovolně "vykonávat" gentlemanství. Nejen v práci, na plese či v divadle. Nejen v přítomnosti ženy vašich snů, ale stále. Všude. Se všemi.

Gentleman a jeho děti

Rozhodnutý mít děti? Není důležité, zda již děti máte nebo je máte zatím v mysli. Mít děti není "mít" ve smyslu slova "vlastnit", ale "mít" ve smyslu "mít možnost". Rodičovství je nevratný proces a stanete-li se rodičem, nelze tento úkon vzít zpět. Rodičem zůstáváte až do své smrti. Máte-li to štěstí a jste či budete otcem, tak je či bude míra štěstí z otcovství plynoucí rovná míře závazku vůči dítěti. 

Smíte být jiným otcem, než byl ten váš

Jako muž hodný titulu gentleman-otec jednejte s dětmi s úctou. Vaše děti jsou osoby, které se na svět skrze vás dostaly, nejsou však vaše ve smyslu vlastnictví. Nepatří vám, spíše vy patříte k nim. Zaslouží si stejnou úctu, jako všichni ostatní lidé kolem vás. Pomáhejte jim získávat znalosti a dovednosti, naučte je kompetencím, jak zvládat různé situace v dětství i v dospělosti. Buďte svým dětem příkladem ve svém chování ve společnosti, v jednání se ženou i starší generací, učte je společenskému životu včetně správného stolování.

Vaše děti jistě nejsou jako vy

Všímejte si jejich zájmů, rozvíjejte jejich talent. Nesnažte se do svého dítěte napěchovat vaše osobní prohry, nesplněné touhy a vaše přání. Vaše dítě zde není proto, aby bezpodmínečně dokazovalo světu to, co se vám dokázat nepodařilo. Pokud se samo rozhodne kráčet ve vašich šlépějích, buďte mu mentorem (a křepčete potají radostí). Chápejte své děti jako dar, věnujte jim svoji pozornost - jsou vašimi učiteli. 

Pečujte o jejich zdraví a aktivně přispívejte k jejich bezpečnosti. Ale nepřehánějte to. Desinfekce všeho, upjatá čistotnost za cenu bolesti a ochrana typu "nelez tam, spadneš" nebo "necákej, budeš mokrej" vede dítě směrem od vás jinam.  Buďte k nim shovívavý, citlivý a láskyplný. Smějte se s nimi. 

Ve škole to za vás neudělají

Buďte odpovědný za jejich vzdělání a rozvoj. Nejen ve škole. Učte své děti také doma. Otevírejte jim možnosti alternativního a kritického myšlení. Ukazujte jim na příbězích z historie blízké či dávné, kolik lží, výmyslů a demagogických informací bylo ve své době prezentováno jako pravda. A kolik lidí těmto výmyslům, lžím a záměrně pokrouceným informacím uvěřilo. Můžete začít u placaté Země, přejít přes jedinou víru či jedinou "dobrou stranu", zmínit domnělé chemické zbraně, a skončit u dnešní desinformační války, principů "fake news" a zastrašování obyvatel.

Seznamujte se

Aktivně se starejte o jejich tělesnou a duševní hygienu, jste odpovědný za jejich vývoj. Podporujte své děti ve sportu, který si vyberou. Doprovázejte je do jejich kulturního světa a ukazujte jim ten váš. Pečlivě se starejte o jejich stravování, jejich návyky v jídle je budou doprovázet dlouhé roky. Moderní otec je kreativní ve vymýšlení her a zábavy. Buďte tedy otevření novým nápadům a dětským, tedy odlišným řešením otázek. Buďte však pevný v názorech a stabilní v rozhodování. 

A závěr?

Gentleman nikdy neubližuje svým dětem slovem ani jakýmkoli činem. Nadávky, ponížení, sarkasmus, výsměch, srovnávání s ostatními, případně tělesné tresty jsou podlým činem nehodným současného muže a doslova násilím páchaným na svěřené osobě.