Oslava registrovaného partnerství? Etiketa domácí 4. část

16.02.2021

Naše společnost je stále ještě relativně nepřipravena na "svatby" párů, které z pohledu tradice nepatří mezi ty nejčastější. Mám na mysli registrované partnerství, svazek osob, která jsou stejného pohlaví. Oslava tohoto svazku, je často velmi podobná mnoha jiným druhům svateb. Z právního hlediska mají takové svazky jiné náležitosti a osoby v něm jiná práva a povinnosti jeden vůči druhému. Velká část států pohlíží na takové svazky jinak než na svazky manželské, které jsou součástí jejich rodinného práva.

Zdroj obrázku: pewresearch.org

Ponechejme právní stránku stranou. Mým cílem je zamyslet se nad chováním, které se v souvislosti s oslavami registrovaného partnerství vyskytují nebo mohou vyskytnout. Na úvod jen snad krátkou definici, že stejnopohlavní soužití se týká osob příslušných ke komunitě LGBT+ a nehovoříme tedy jen o homosexualitě. Registrované partnerství se může týkat párů lesbických, gayů, bisexuálních a transsexuálních. Ono plus na konci zkratky vede k možnosti vnímat také další minoritní skupiny, které se z nějakého důvodu necítí být schopny nebo nejsou ochotny zařadit se ani do jedné z uvedených skupin. Dovolte mi, jakožto neodborníkovi v této věci, dále nepokračovat. Abych se do toho nezamotal tak, že už nebude úniku.

Normální venkovská veselka?

Oslava registrovaného partnerství může mít podobu formální a tradiční, ve které pár vystupuje podobně jako na svatbách a obřad se může v jednotlivých částech velmi podobat svatbě ženy a muže. Stejně tak může být pojat volně a zcela bez jakékoli struktury připomínající tradiční svatbu. To, jak oslava bude vypadat je, podobně jako v jiných případech, v režii onoho páru.

Jste na seznamu hostů?

V případě, že se dozvíte z pozvánky, že máte být hostem na takové oslavě, je vhodné chovat se úplně stejně, jako kdyby šlo o svatbu. Nevynechejte potvrzení vaší účasti nebo její odmítnutí, přípravu daru, vhodného oděvu a příjezdu. Respektuji, že můžete být takovou pozvánkou zaskočeni, zvláště, pokud o jejich partnerství nebo příslušnosti k LGBT+ vašich známých nevíte. Respektujte však jinakost ostatních a odlišnosti, které jejich život oproti tomu vašemu provázejí. Uznejte práva ostatních na sebeurčení a chování v rámci zákonů, které jim svobodu v projevu umožňuje. Je naprosto nevhodné, abyste se vyjadřovali negativně o přípravě oslavy registrovaného partnerství před jinými členy vaší rodiny, známými či kolegy v práci. Je nepřípustné, abyste ve zlém hovořili o jiných lidech.

Nezírejte, nedivte se...

Připravte se, zvláště pokud jste na podobné oslavě registrovaného partnerství poprvé, že se můžete setkat s projevy náklonosti stejnopohlavních osob, které jste neměli dosud možnost vidět. Stejně tak, jako je běžné, že se objímají, líbají a hladí osoby pohlaví různých, je pro členy této menšiny běžné, že tak činí k osobám pohlaví stejného. Je přirozené, že vás mohou takové projevy náklonnosti zaskočit a překvapit. Nedivte se však, neodvracejte se a také nezírejte. Připravte se také na odlišné pojetí oděvů hostů. Nejen nápadné oděvy, ale také jejich záměny, jsou relativně časté. Odlišnosti uvnitř osob se mnohdy projevují navenek mnohem nápadněji, než byste mohli čekat. Není neobvyklé, že některé ženy mají oděvy mužů a obráceně.

Na oslavě registrovaného partnerství je běžná vzájemná výměna prstenů, často doprovázena slibem obou partnerů. Láska nerozlišuje a často zaznívá slib podobný tomuto: "Dávám ti tento prsten jako projev mé lásky a oddanosti k tobě. Je mi ctí, že ti jej mohu předat jako symbol slibů, které jsem ti dnes dal, a jako prohlášení světu o lásce, kterou k tobě cítím." 

Na předání prstenu jako symbolu rituálu provázející registrované partnerství často navazuje polibek páru. Je pravda, že některé páry tuto část vynechávají, protože nejsou zvyklí se na veřejnosti líbat. Řada párů k této části oslavy přistupuje střídmě a umožní si navzájem lehce se políbit. Jiní si však užívají okamžik jejich vlastního štěstí a dlouhým polibkem proklamují svoji lásku a hrdost na ni.

Jste to vy? 

Registrované partnerství je pevně ukotveno v našich zákonech. Jejich oslava a obřad jsou rituálem a veřejným potvrzením vaší vzájemné oddanosti, blízkého přátelství a partnerství. Právě jistá podobnost registrovaného partnerství k "manželství" a oslavy vůči "svatbě" může dát párům, které se chystají oznámit světu tuto radostnou událost, "pořádně zabrat". 

V případě, že se to týká právě vás a stojíte před milou povinností napsat a odeslat pozvánky, může být ona správná formulace tím, co řešíte. Svět svateb je plný návodů a rad, jak formulovat a napsat svatební oznámení, málo je však návodů, jak napsat oznámení směřující k vašemu rituálu. Je jisté, že z pozvánky vynecháte slova "svatba" a "manželství". To však může způsobit, že ono pozvání nebude dostatečně vypovídat o tom, jak "stejné" to pro vás vlastně je. Absence těchto slov však nutně nemusí způsobit, že bude pozvánka bez elegance a bez láskyplné energie...

Vzory pozvánek na tyto a další rodinné události najdete v přílohách připravované knihy "Etiketa domácí", na které nyní intenzivně pracuji a píšu každý den. Ještě párkrát o ní ode mne uslyšíte. 

P.S. V případě, že vás minuly předešlé díly k tématu Etikety domácí, můžete si přečíst postupně první díl, druhý díl tady a třetí díl zde.