Brněnsko-český oděvní slovník

04.11.2019

Můj tatínek i dědeček mi byli vzorem v mnohém. Také v tom, jak se oblékali. Oba byli, stejně jako jsem já, "z lontu", tedy z vesnice blízko Brna. Jejich běžnou mluvou byl žargon, který dnes nazýváme "brněnská hantýrka - hantec". Tou zvláštní směsí češtiny s moravským přízvukem, němčiny a slov pocházejících z hebrejštiny, tou řečí se u nás doma mluvilo. Maminka ne, ta jako Němka, vyrůstající tam a dospívající zde, hovořila spisovně. V obou jazycích.

O oblékání přednáším ve svých kurzech o pozitivním prvním dojmu a moudrém šatníku. To nejdůležitější, co jsem se o oblékání od těch dvou mužů dozvěděl, by se dalo shrnout do několika odstavců. Aby to bylo autentičtější, reprodukuji jejich rady právě v "hantecu". Slovník, který zřejmě k plnému porozumění potřebujete, najdete na konci článku.

Foto: Joli Halalová

"Nemusíš bét cajzl, abys mohl honit kocóry po štatlu dobře vohozené. Stačí, gdyž máš doma ty správný cajky. Aby ses mohl vyfíknót podle toho, kam hrneš. Něco jinýho nahodíš, gdyž deš do hokny, jiný hadry potřebuješ, gdyž zveš svó koc do kina. Až se budeš něgdy grilovat, tak potřebuješ zas něco jinýho a na funus logicky taky. Základofka fšeho je mít doma dobró šolnu. Névětší parádu naděláš s tmavě modró jednořadó šolnó. Jestli máš zálusk na dvóřaďák, tak předtém hoď voko do špiglu, jestli nemáš vanu. Když ju máš, tak dvóřaďák nenos, budeš vypadat jak kukavůz. Ale jestli máš ramena, že se nevédeš do futer a vypadáš jak Žanek Vajsmiler, tak ju nosit můžeš. Frštenzi? De vo to, jaké seš řizek, jak vypadáš. Dycky se vohákni podle teho, jakó máš figuru."

O košilích, kalhotách a botách

"K šolně potřebuješ pár hemtné. Betelný hemtny só základ vohozu každýho maníka. Musí ti pasovat kolem krčiska a rukávy musí bét taky fajn dlóhý, jinak nebudó čóhat z rukávu kvádra. Průšvich je, gdyž máš hemtnu jak balón nebo je krátká a leze ti z hózen pokaždý, gdyž si gecneš. Bíló hemtnu nahoď, gdyž vo něco de. Modrý hemtny nebo ty s próžkama nos do háčka nebo gdyž deš z mladó ven. K šolně nos dycky košilu ze šlajfkó, bez ní budeš nýmand. Nebo motéla, jestli seš trochu do kumštu. A do kapsy kvádra dé šnuptychl, keré pasuje k šlajfce nebo motélovi, ale nemá sténé mustr. Sténý mustry nosijó enom mišuge. Gdyž nahodíš extra hózny, nějaký šedý štruksáky a k tomu modrý kvádro a je v létě hicna, tak nech šlajfku doma. Gdyž frčijó barevný fusakle, nos je, ale né, abys vypadal jak papóšek. Modrý, šedý, bordó, to de. Ty řvavý nech pubošům. Gdyž na to máš a po tvéch vanilkách kókajó kocóři uš zdálky, vem si něgdy černý štiblata, černý džanky nebo džeksny, triko a kožené bundíř a di trochu na divočáka. Podle toho, jaký máš šneky, takové si vybíré gurtl. K černém černé, k hnědém šnekům hnědé. Jednoduchý jak facan."

Oděvy na volný čas a podle počasí

"G džankám si vobóvé kecky nebo normální šneky s kaničkama. Fajn vypadajó bílý nebo černý kecky. Černý šuflata g džankám nenos. Leda kanady, gdyž je marast. Gdyž si džanky vohrneš, budeč f cajku a nebudeš zašvihané jak prasisko. Nějaký kvádro se dá taky nosit g džankám, ale ne proboha to vod šolny. Gdyž je klepec, potřebuješ nějaké mantl, gdyž ti mrzne sopel, tak kožuch nebo zimák. Na palicu si naraz micnu nebo klobók a seš frajer. Névětší frajeřina je, gdyž ti neni kosa. Gdyž se drkotáš jak drahé pes, vypadáš jak bezďák. Gdyž lije, mňé sebó palizór, dost velké na to, abys mohl skovat nějakó pastelku. Na druhó stranu gdyž je hic a zoncna, nenos dlóhý fusky, aby ses nepotil jak dveře vod chlifku. Nahoď lehký kvádro, slamák a jedeš. K slamáku nenos černý bréle, to můžeš tak leda na Kapri, do štatlu je to moc velká pecka."

A co doplňky?

"Bacha si dé na kódry a na raky. Ne, jako že by ti je něgdo vočóroval, ale ať néseš lautr samá goldna. Originál lonžíns ráčmeny só do divadla. Gdyž jedeš na prcáku, dé si pořádný cibule. Ale ne aby byly větší než tvůj fechtl. Dé si taky majzla na šrajtoflu, nenos ju f kapci u hózen. Udělá ti tam lochny a voprava stojí prachy. F kapce u každéch hózen mňé ale dycky čisté šnuptychl, gdyž ti poteče sopel z nosanu. Žádné soplón neklofne pořádnó koc. A gdyž uš svoju máš, tak kóké, abys ji nedělal hambu."

Brněnsko-český oděvní slovník

Cajky - věci, Džanky - džíny, Džeksny - úzké kalhoty, Fusky - ponožky, Gurtl - opasek, Hemtna - košile, Hózny - kalhoty, Kecky - tenisky, Kódr - prsten, Kvádro - sako, Mantl - kabát, Micna - čepice, Mustr - vzor, Palizór - deštník, Raky, ráčmeny - hodinky, Šlajfka - kravata, Šneky - boty, Šnuptychl - kapestník, Šuflata - špičaté boty, Šolna - oblek, Štiblata - perka, Šrajtofla - peněženka, Štruksáky - pevné keprové kalhoty

Tak co? Usmívali jste se? Chybí vám ve výčtu nějaký doplněk nebo část oděvu v "hantecu"? Budu rád, pokud mi napíšete, třeba tady dolů do komentáře.