3 zlatá pravidla dobrých sousedů

19.05.2021

Institut zvaný sousedství se v průběhu let změnil. Bylo běžné přivítat nové sousedy krátkou neohlášenou návštěvou a přinést něco dobrého, vlastnoručně vyrobeného, na posilnění po nastěhování. Nabídnout sousedům svoji pomoc při nošení věcí, případně alespoň odjet se zaparkovaným autem, aby se stěhovací vůz lépe vešel k chodníku. Nebylo vzácností, že jste dostali talíř plný buchet nebo obložených chlebů a často přebytky ovoce ze zahrady pro děti. Jen tak. Požádat o pomoc se stavbou, kopáním studny nebo o půjčení nástrojů bylo běžné. Sousedé sdíleli nářadí a některé zahradní vybavení, takže ne všichni museli kupovat drahé předměty, které tak často nepoužívali.

Celý článek si můžete dočíst zdarma pod obrázkem a nebo také poslechnout jako podcast.

Zdroj obrázku: mailtimes.com.au

Každé sousedství má své vlastní osobnosti. Některé mají tendenci být otevřenější pro večírky pořádané střídavě na terasách obou domů a přirozenou socializaci, zatímco jiní jsou lidmi, kteří raději zůstávají sami pro sebe. Bez ohledu na typ sousedství, ve kterém žijete, existují některá základní pravidla etikety, kterými byste se měli řídit, abyste byli dobrým sousedem. Konečným cílem je žít v míru a harmonii s nejbližším okolím. Není vzácností, že to někdy není možné, jelikož jde o vztah dvou osob či celých rodin. Co však vždy udělat můžete, je zabránit nepřátelství a dlouhodobým pocitům nevraživosti.

Být dobrým sousedem se musí umět. Není však obtížné mít každý den na paměti základy chování, které přispěje k přívětivému soužití. Opak, tedy jejich nerespektování, vede k jednomu z nejhorších pocitů při bydlení, sousedským nedorozuměním, neshodám či dokonce sporům. Můžete tomu předejít respektováním následujícího "manuálu" skvělého souseda.

1. Nedělejte nadměrný hluk

Není možné, abyste se svými činnostmi při běžném životě neprojevovali hlukem. Je jasné, že rozumný člověk od vás neočekává, že budete tiší jako myši. Respektujte však, že příliš velký hluk, který vytvoříte, může být v určité době pro vaše sousedy nepříjemný. Egocentrické posouzení, že to či ono prostě udělat musíte, je na hony vzdáleno od empatického vnímání sousedství. Jistě, že záleží na tom, jaké obydlí užíváte, kde bydlíte a jaké jsou zvyky vašich sousedů. Jinak budou posuzovat výskot vašich malých dětí rodiče obdobně starých ratolestí, jinak se dožadování pozornosti bude jevit v případě, že obyvatelé jsou single yuppies nebo mladé páry. Respektujte a dodržujte některá základní pravidla "etikety hluku".

a) Jestliže bydlíte v bytovém domě, nekřičte na druhého na opačném konci chodby nebo haly, jelikož mohou obyvatelé ostatních bytů odpočívat nebo spát. Obsadit první příčky na pomyslném seznamu hlučných sousedů není výhra. Respektujte, že některé zdi jsou společné, sdílíte ji s vedlejším bytem. Fakt, že jste nestihli přitlouct hřebík nebo navrtat dírky pro poličku odpoledne vás neopravňuje k tomu, abyste do doháněli v osm večer. Vaši sousedé také ocení, pokud nebudete zavírat dveře prostým bouchnutím, ale použijete tiše klíč. Být hlučný jak zvoník od Matky Boží v 5:30 nebo lomozit svazkem klíčů o kovové zárubně v jedenáct večer je nezodpovědné.

b) Bydlíte-li ve samostatném domě, respektujte běžné časy pro vytváření hluku. Noční klid je možno chápat jako dobu od desáté večerní po šestou ranní. Avšak zvuk vaší sekačky na trávu v sobotu v 7:00 hodin zvedne každému ze sousedství adrenalin. V tomto případě počkejte alespoň do 10:00 dopoledne, kdy je jistá pravděpodobnost, že ostatní na doslech budou vzhůru. Možná, že se vám a vašim dětem či partnerům líbí, ale zatroubení při každém vjezdu na příjezdovou cestu se časem stane denní i noční můrou ostatním. Rozhodnete-li se posedět s přítelem nebo manželkou během teplé noci na terase, zvažte, jak daleko jsou pootevřená okna vašich sousedů. Není fér protáhnout takové hovory či smích přes desátou. Sbalte se a pokračujte uvnitř, byť je z vašeho pohledu, zvláště pak přes zkreslující skleničky s vínem, noc ještě mladá. Nechte ostatní klidně spát. Od 21:00 hodiny se však vyvarujte jakémukoli zbytečnému hluku, mletí kávy, vysávání nebo nekonečné ždímání pračky. Tyto a podobné aktivity také neplánujte na ráno před sedmou hodinou.

2. Buďte zdvořilí a přátelští

Pokud by existovalo jen jedno, bylo by to právě toto zlaté pravidlo, které je platné ve všech vztazích, v těch sousedských nevyjímaje. Vaši sousedé jsou lidé, které pravděpodobně vidíte každý den, případně velmi často a mohou vám být mnohdy blíže než členové vašeho nejbližšího příbuzenstva. Dělejte vše pro to, abyste se setkání s vašimi sousedy nemuseli vyhýbat, dělat, že tam nejste a klopit zrak do země či mobilu.

a) Vnímejte a respektujte osobní prostor svých sousedů a ubezpečte se, že ničím jeho pohodlí negativně neovlivňujete. Někdy to může být kouř z ohně, který zapálíte na pomoc v úklidu klestí, někdy váš pes, který se rozhodl dát najevo své touhy a podhrabal se přímo k sousedům. Pokud se cokoli z toho může stát, promluvte si "po sousedsku" přes plot nebo zazvoňte a oznamte, že se to či ono může stát.

b) Pokud si něco vypůjčíte, dbejte, abyste věc v pořádku a dokonale čistou vrátili včas zpět. Je nepříjemné, aby vás sousedé museli o půjčené věci uhánět. Ušpinění vyčistěte nad rámec, raději ještě lépe, než jste ji obdrželi. Způsobíte-li poškození nebo zničení, oznamte to, zaplaťte nebo pořiďte novou.

c) Neroznášejte sousedské drby, klevety ani pomluvy. Vše, co se děje ve vaší blízkosti, v sousedství, by mělo ve vaší blízkosti zůstat. Není třeba to šířit dále. Výjimkou je samozřejmě jakékoli domácí násilí nebo projevy trestné činnosti, které nahlásit musíte. Pokud jsou problémy menšího charakteru, vadí vám, že každý večer kouří svoji dýmku blízko oknům do vaší ložnice, promluvte si o tom v klidu, ve dne vyzrálým a dospělým způsobem.

d) Ne každý je milovníkem psů nebo koček. Můžete to být vy, nemusí to být však vaši sousedé. O vaše domácí zvířata se zodpovědně starejte a držte je mimo cizí pozemek. Je pravděpodobné, že budete potřebovat, aby vám na ně někdy dohlédli, dolili vodu nebo podali žrádlo, když budete na pár dnů mimo domov. Ať se zvířaty nebo bez nich, můžete svým sousedům poslat z dovolené pohled a po vašem návratu přinést dárek jako pozornost. Je pravděpodobné, že na váš dům dávali zvýšený pozor, když jste byli pryč.

e) Není pochopitelně nutné, abyste s vašimi sousedy byli ti nejlepší přátelé, vynasnažte se však přátelsky vystupovat, zdravit a toto vše učit i vaše děti. Úsměv, milé zamávání a pohled do očí, když se vidíte při příjezdu do vašeho domu.

3. Buďte odpovědným správcem a hospodářem

O tento důkaz dobrého sousedství se v mém okolí zajímá málokdo. Odpovědnost vůči krajině a okolí, který každý soused vytváří, se často neskloňuje. Přitom údržba domu, plotu a rostlin před domem silně ovlivňuje to, jak se cítí vaši sousedé. Váš dům by neměl být tím, který snižuje estetický dojem z vaší ulice nebo řady domů. Dobrý soused je ten, kdo udržuje exteriér domu a trávník líbivý. Rozumím tomu, že na to nemáte čas. Najměte si řemeslníka nebo angažujte brigádníka, třeba dospívajícího chlapce ze sousedství, abyste měli před domem i za ním pořádek.

a) Mimo úpravu domu z ulice věnujte také velkou pozornost tomu, co máte za domem. Často tam bývá nepořádek, skladiště nepotřebných věcí či zbytků stavebních materiálů. Mnohdy proto, že se to může někdy hodit. Tento náš, český návyk hromadění nepotřebného vytvořil u našich jižních a západních sousedů hanlivý výraz a označení "bémišhof" (z něm. Böhmisch Hof, tedy český dvůr) je určen těm zanedbaným dvorům plným harampádí.

b) Udržujte vaše oplocení čisté a v případě potřeby je natřete. Stejnou péči věnujte stěnám, podezdívkám a betonovým obrubníkům. Pravidelně před svým domem zametejte i veřejné chodníky, odstraňujte napadený sníh či vytvořený led. V prvé řadě po nich chodíte domů vy a vaše rodina. Je bezohledné mít "načančaný" dům a před domem papírky, listí či odpadky, které se při průletu kolem právě u vás zastavily. V podvečer, ke konci dne, požádejte vaše děti, aby si uklidily svá kola, skateboardy a hračky z předního dvora.

c) Zajistěte, aby se stromy, keře a další okrasné prvky nedostaly na sousedův dvůr nebo ničily jeho plot či fasádu. Přirozený růst větví, tedy radost z vaší péče o zahradu, může být pro vaše sousedy nepříjemné. Zeptejte se, zda a kdy smíte přijít a větve zkrátit. Napadané listí z vašeho stoletého ořešáku je pro vašeho souseda práce navíc. Nabídněte, že se o úklid postaráte. Možná, že dostanete zamítavou odpověď s tím, že tam padají i ořechy a ono listí je daní za část úrody. Máte co do činění s hodnotnými lidmi.

V některém z dalších dílů se budu věnovat večírkům, party na terase a ostatním společným akcím se sousedy, respektive akcím, které se sousedů týkají. A možná také pár námětům, jak nové sousedy přivítat ve vaší ulici.