Etický a férový obchod

Jak udržet stálé a získat věrné zákazníky

Ve férovém obchodě hrají větší roli vztahy než výkon. Vztahový business zahrnuje loajalitu, důvěru a zdravé sebevědomí obchodníka. Na kurzu si uvědomíte, jak vybudovat vlastní obchodní styl na základě síly charakteru

Stanete se profesionálem, za kterým se zákazníci budou vracet. Sebeprezentace, osobní značka a hodnoty obchodníka by měly být v souladu s těmi, které má vaše firma.

Chcete tento kurz do firmy?

Klíčové myšlenky kurzu:

 • Důsledkem dobrých obchodních vztahů je loajalita zákazníka a automatizace objednávek.
 • Obchodní vztah nevzniká náhodou, zákazník je člověk a emoce hrají největší roli.
 • Součástí vztahového byznysu je sebedůvěra a zdravé sebevědomí obchodníka.
 • Podmínkou zdravých vztahů je ochota převzít odpovědnost za své kroky.

Kurz obsahuje tato témata:

 • Kde vzít sebedůvěru a co je nezdravé sebevědomí a nabubřelost.
 • Co všechno je vaše osobní značka, jakou stopu vytváří vaše činy.
 • Digitální stopa je součást vaší osobnosti. Proč cíleně tvořit profil?
 • Péče o osobní značku, kde se inspirovat a jak "krást" myšlenky.
 • Zdravá a opravdová komunikace slovem, písmem a činem.
 • Schopnost rozlišovat, co zákazník potřebuje a co chce moje firma.
 • Proč čestné jednání a spravedlnost vede k největšímu uspokojení?
 • Jak komunikovat bez agrese a neponižovat se.
 • Jak zůstat klidný při neúspěchu, jak nemlžit a proč nelhat.
 • Čtyři dohody sám se sebou a důsledky jejich dodržování.