"Děkujeme za zprávu,

odpovíme Vám v nejbližší možné době."

Mezitím se můžete přečíst mé názory na odívání, chování mužů i žen a firemní kulturu nejen v Česku.

Naše společnost je stále ještě relativně nepřipravena na "svatby" párů, které z pohledu tradice nepatří mezi ty nejčastější. Mám na mysli registrované partnerství, svazek osob, která jsou stejného pohlaví. Oslava tohoto svazku, je často velmi podobná mnoha jiným druhům svateb. Z právního hlediska mají takové svazky jiné náležitosti a osoby v něm...

Podobně jako v každé situaci v životě, máte také při výběru bot různé možnosti. Podobně jako v životě, můžete volit minimálně ze dvou variant. Naprosto odlišně od většiny takových situací, kdy se rozhodujete mezi "ano" či "ne" nebo zda se vydáte vlevo, vpravo nebo se vrátíte zpět a je nutné se rozhodovat mnohdy ve vteřinách, na výběr bot,...

Zneužít něčí dobrotivosti se řadí mezi ty nejhorší projevy lidského soužití. Někdo vám nabídne, že si můžete půjčit jeho auto, domluvíte se na datu předání zpět a auto nikde. V dobré víře pomůžete bližnímu v nesnázích, převedete na jeho konto požadovaný obnos peněz, nejčastěji na dobré slovo, vždyť je to brácha. Po pár měsících marného...