25 rad a tipů, jak se představit

02.05.2019

Vaše jméno je velmi důležitá a také z jistého pohledu osobní informace. S představením tedy souvisí řada doporučení, kdy je představení vhodné a kdy nikoli. 

Kde se nemusíte představovat?

Pominu-li situaci, kdy není ve vašem okolí nikdo, komu se můžete představit, nemáte povinnost se představovat, pokud sedíte v čekárně u lékaře, na úřadě, v letištní nebo nádražní hale. Není také obvyklé představit se v případě, když si přisednete k částečně obsazenému stolu v restauraci nebo jídelním voze. A to ani v případě, když s ostatními hosty u stolu prohodíte pár zdvořilostních slov o tom, jak krásný je den a jak vám chutná.

Zdroj fotografie: www.thelist.com

Není nutné se představovat ani v případě, že někoho na ulici zastavíte s žádostí o pomoc při hledání cesty, pokud vám vaše ego nebrání se na cestu zeptat. Nepředstavujte se ani na recepcích hotelu, do kterých se jdete ubytovat. Uvádíte sice své jméno, to však neslouží k představení se, nýbrž k identifikaci zamluveného pokoje. Dále se nepředstavujte doručovatelům, kominíkům ani opravářům.

Tančím, tedy jsem.

Samostatnou kapitolou jsou veřejné tančírny, které dnes zažívají rozkvět díky velkému počtu singlů ve městech a lidé chodí tančit často sami. Dříve se mělo za to, že není nutno představovat se dámě, se kterou si chcete zatančit jen jednou. S určitostí však nelze říci, že si s ní nebudete chtít zatančit znova, protože vás svým umem a citem pro tanec doslova nadchne. Doporučení moderní etikety v tomto případě zní: jste-li muž, představte se. Jako první. Vždy se představujte nejprve jménem a potom příjmením. Ženám a dívkám je ponecháno právo představit se ve společnosti pouze svým jménem. Smí ponechat své příjmení nevyřčené. Automaticky tak přijímá fakt, že bude jménem oslovována. To však není signál k tykání. Jako muž zůstaňte u vykání do té doby, než vám žena tykání nabídne.

Představím se, když...

Nezbytně nutné je představit sebe nebo své známé v případě, že pozvete přátele a hosty, kteří se mezi sebou vzájemně neznají. V případě, že se ocitnete v situaci, kdy vás někdo představí pouze jménem, doplňte své jméno také o vaše příjmení a představte se.

Pokud se potkáte na ulici, na plese nebo třeba na vernisáži s osobou, se kterou chcete déle hovořit, je nutné se vzájemně přestavit. Na dovolené, kde je pravděpodobnost, že se budete opakovaně setkávat se stejnými lidmi, je vhodné se představit. Podobně je to na celodenním semináři, na kurzech nebo na kongresu. Je vaší povinností se představit při setkání s osobou, se kterou povedete obchodní jednání. Nezbytné je představit se vždy do telefonu ať jste volající nebo volaný.

Žena muži nebo obráceně?

Vždy se představuje společensky méně významná osoba té společensky významnější. Tedy muž se představuje ženě, ten mladší staršímu. Při představování dnes rozlišujeme dva typy představování - přímé a zprostředkované. Dříve bylo společensky zcela nemožné představit se sám cizí osobě, bez zprostředkování třetí osobou. Tento postup by vám zabral v dynamikou opředeném dnešku pro vás již nepředstavitelné množství času. Máte tedy možnost, představit se sami a to komukoli, komu uznáte za vhodné a budete respektovat doporučení moderní etikety.

Pozitivní dojem

O to více je nutné umět to. Umění představit se, případně jednou větou říci, čemu se věnujete profesně, nebo co je důvodem, že jste ve stejném místě, jako je osoba, které se představujete, je podmínkou dobrého dojmu za vaší přítomnosti. Jako příklad takové situace můžeme uvést cestu letadlem vedle sebe nebo ve vlakovém kupé. 

Ujistěte se, že danou osobu nebudete rušit, představte se a poté začněte rozhovor: "Dobrý den, vypadá to, že společně budeme trávit nějaký čas pohybem stejným směrem. Dovolte, abych se vám představil. Jmenuji se Daniel Šmíd."

Vy už mé jméno znáte, nemýlím-li se. A víte také možná, že jsem o chování k lidem, jiným bytostem i přírodě napsal dobrodružnou knížku. Kupte si ji tady. O představování tam také zmínka je... 

Pak mi napište, jak se vám líbilo její čtení.