Výhody školení obchodní etikety pro moderní zaměstnance

17.06.2023

Každá skupina lidí má svou vlastní kulturu. Ať je velká jako národ nebo malá jako sportovní tým. Tato kultura zahrnuje společenské zvyky a chování, které by měli jednotlivci i skupiny dodržovat. Většina těchto způsobů chování spadá do kategorie známé jako etiketa.

Zdroj obrázku: business.hsbc.com

Podniky se v tomto ohledu neliší. Obchodní etiketa je nezbytná pro spolupráci a úspěch, ať už vedete malý tým v rámci větší společnosti, nebo řídíte malou firmu, kde všichni pracují společně.

Co je to obchodní etiketa?

Slovníky definují etiketu jako "obvyklý kodex zdvořilého chování ve společnosti nebo mezi příslušníky určité profese či skupiny". Obchodní etiketa je v podstatě stejný nebo podobný koncept chování aplikovaný na skupinu v rámci firmy nebo instituce. Obchodní etiketa je soubor vyslovených i nevyslovených pravidel, jimiž se řídí, respektive mělo by se řídit, chování jednotlivců v rámci firmy.

Na rozdíl od firemních zásad, jako jsou například směrnice nebo pracovní postupy, je obchodní etiketa prosazována společensky, obvykle skupinou k jednotlivci. Na její porušování navazuje nesouhlas ostatních, napjaté vztahy a komunikace. Častou reakcí na "prohřešky" proti obchodní etiketě je strohost a stručnost.

Pokud je etiketa jedincem ignorována dostatečně dlouho, mohou se společenské tlaky zvyšovat až k případnému propuštění z důvodu, že "není týmovým hráčem" nebo "neodpovídá firemní kultuře".

Na rozdíl od mnoha jiných aspektů jedince, jako jsou jeho základní osobnostní rysy, je obchodní etiketa "naštěstí" naučeným chováním. To znamená, že stejně jako některé měkké dovednosti a většinu tvrdých dovedností lze i obchodní etiketu trénovat. Trénink obchodní etikety s sebou přináší mnoho výhod pro vaše zaměstnance:

1. Podporuje profesionální prostředí.

Profesionální prostředí je pro efektivní podnikání zásadní. Ačkoli se často mluví o startupech z různých českých "Silicon Valley" s terči na šipky v každé místnosti a neustálými kancelářskými hrami, jedná se o výjimky, nikoli o pravidlo. 

Tato neformální, mnohdy neprofesionální opatření však ustupují do pozadí, protože zaměstnanci si sami uvědomují, že nemají čas "na blbnutí".

Profesionální prostředí pomáhá budovat efektivní a spolupracující tým. Lidé, kteří se k sobě chovají zdvořile, snáze vytvoří fungující tým, i když se třeba osobně nemají rádi.

2. Vytváří základní úroveň vzájemného respektu.

Často se může stát, že zjistíte, že vám daná osoba není sympatická, ať už kvůli neshodám, nebo prostě kvůli střetu osobností. Obchodní etiketa vytváří základní a jednoduchou úroveň interakce, a to i s lidmi, kteří vám nemusí být sympatičtí. Umožňuje kooperaci na bázi respektu. I když se ve firmě lidé nemají rádi, mohou na bázi etikety spolupracovat a vytvářet lepší firmu. A propos. Náklonost mezi lidmi ve firmě nevynutíte různými teambuildingy ani "opilými" firemními akcemi…

3. Zlepšuje komunikaci mezi zaměstnanci.

Žádná firma nemůže fungovat bez komunikace. Lidé v týmu musí být "na jedné vlně". Komunikace je základem spolupráce. Dobrá komunikace navíc pomáhá předcházet chybám způsobeným nedorozuměním, sabotáží, záměrným nedodržováním předpisů nebo jinými problémy. Obchodní etiketa je pro zajištění spolupracujícího týmu zásadní.

Když berete obchodní etiketu ve firmě vážně, pomůže vám předcházet nedorozuměním. Správná etiketa totiž vyžaduje, aby spolu všichni jednali profesionálně a komunikovali jasně a upřímně. Například manažeři, kteří se zaměstnanci hovoří vždy profesionálně, se nemusí obávat nevhodných poznámek, protože se tím chrání před ležérními typy interakcí.

Vedoucí pracovníci, kteří si dovolí nepracovní vtipkování nebo škádlení, se mohou ocitnout v nepříjemné situaci. Jejich pozice může být otřesena. Navíc se mohou zaměstnanci cítit obtěžováni.

Respekt a etiketa v komunikaci také pomáhají odstranit riziko nerovného zacházení, které může vést k až žalobám za diskriminaci nebo stížnostem na obtěžování.

4. Vytváří základ pro interakci s příslušníky jiných kultur.

Mnoho podniků působí daleko za hranicemi své vlastní kultury. Nemusíte však chodit do jiného státu. Dokonce i interakce s lidmi z jiného města může vést ke kulturnímu šoku, nemluvě o práci s členy týmu, prodejci, dodavateli nebo zákazníky z jiných zemí a značně odlišných kultur.

Školení firemní etikety pomáhá zaměstnancům pochopit, jak se chovat v interakcích jiné kultury, s nimiž se setkávají například při služebních cestách. V jiných kulturách se často očekává, že se muži a ženy budou chovat odlišně, proto je důležité znát návyky v jednotlivých zemích.

Základní úroveň obchodní etikety vám poskytne něco, o co se můžete opřít, když vaše nepodložená přirozenost selže. Kurzy etikety vás také připraví a naučí, jak se chovat lépe v konkrétní situaci, což jste možná dříve neřešili nebo si potřebu neuvědomovali.

5. Zlepšuje vaši obchodní image.

Zejména v případě B2B podniků je nutnost vytvářet vynikající první dojem. Totéž se vyplatí v případě, že vaše společnost potřebuje spolupracovat s novým expertem, prodejcem nebo dodavatelem. To, jestli vaše firma "vypadá dobře", bude mít vliv na vztahy s lidmi důležitými pro vaše podnikání.

Image firmy zahrnuje vše od toho, jak se vaši zástupci oblékají, až po to, jak si podávají ruce, navazují oční kontakt a předávají vizitky. V neposlední řadě je to také způsob komunikace, která by měla podporovat dojem kompetentnosti a úspěchu ve spolupráci.

Dodržováním správné etikety kolegům profesionálům naznačujete, že jste na jejich úrovni. Zároveň působíte jako někdo, kdo se cítí uvolněně jak v zasedací místnosti, tak při setkání s lidmi mezi čtyřma očima. Znalost obchodní etikety osvobozuje, umožní vám soustředit se na obchod, a ne na vaše chování.

Na detailech záleží. Je to základ, na kterém můžete pomocí obchodní etikety postavit zralé a kultivované vztahy s obchodními partnery.


Poptat kurz a zjistit volný termín?

Zavolejte nebo napište, +420 739 510 906, monika@danielsmid.cz