Abeceda etikety / e-book

Osvojte si jednoduché návody a doporučení, jak z lidí okolo vás udělat své přátele a stát se pro ostatní atraktivní. 

Etiketa je strategie, jak vlastním chováním přímo ovlivňovat vztahy. Kniha obsahuje dvanáct základních témat s praktickými radami, doporučeními a spoustou zkušeností. Z knihy získáte přehled, jak zvládnout běžné situace v rodině, s přáteli či kolegy na jedničku. Poskytuje náměty, jak udělat z obyčejných situací situace neobvyklé, plné respektu a úcty.

169.00 Kč

Kniha obsahuje zásadní témata a jednoduchou a dynamickou formou sděluje čtenáři to nejdůležitější z etikety. V krátkosti popisuje důvody pro etiketu v dosud nepublikovaných textech. Vede čtenáře od pozdravu, přes představení až k jídelnímu stolu, klade čtenáři otázky k zamyšlení a zároveň mu navrhuje řešení, překládá konkrétní návod a nejvhodnější variantu.