en-Kdo podává ruku jako první..?

15/04/2019

Máte to za sebou několikrát. Podanou ruku a pocit, kterého se vám dostane, když ji někdo stiskne a zatlačí váš prsten až na kost malíčku, nebo se jí taktak dotkne a vám připadá, že vás onen nebere vůbec vážně. Podání ruky, respektive podání rukou, patří mezi krátké rituály mezi dvěma lidmi, jichž se nám, jistě po zásluze, často nebo méně často dostává. Podání ruky je společenský akt, jednoduchý rituál. Jednoduchý v případě, že podáváte ruku správně.

Zdroj fotografie: professormaja.com

Podání ruky je výhodou, kterou má na své straně jako pomyslný míček na vonícím kurtu společensky významnější osoba. Jako první podává ruku žena muži, starší mladšímu a "na firemních" kurtech, tedy v prostředí firmy, podává první ruku nadřízený podřízenému. Podání ruky je gesto. Nemělo by však být gestem prázdným. Je součástí moderní etikety, kterou bychom měli ovládat a předat našim dětem, běžného soužití lidí v rodinách, v klubech, na sportovištích, u politicky zabarveného jednání, při obchodních schůzkách anebo jen tak na ulici. Jeho hlavní poselství známé již tisíce let - nemám zbraň, jsem přítel - zůstává nejhodnotnější a univerzálně rozpoznatelnou informací, kterou vaše ruka tomu druhému předává.

Symbolika podání rukou.

Při přivítání nebo při rozloučení má tento dotek až magický význam. Ve sportu se sokové podáním ruky snaží, často po zápase, navodit atmosféru přátelství. Často bezúspěšně. Hluboký význam podání ruky spatřuji při kondolenci anebo vyjádření soucitu v jakékoli věci. Tam je tento dotek spojovacím prvkem tak silným, že mi naskakuje husí kůže. Pokud jste v situaci, kde si lidé kolem vás ruce podávají, neváhejte se k nim připojit. Pokud vám někdo ruku podává, je vaší povinností toto podání přijmout. Nepřijetí nabízené ruky patří mezi projevy nezdvořilého chování.

Kdo podává jako první?

Ruku podává jako první vždy osoba starší osobě mladší, stejně tak žena nabízí ruku jako první muži. Takže pozor, pánové, nesápejte se vaší "prackou" po dámské ručce. Vyčkejte, až vám ji nabídne ona. Pokud máte rukavici, sundejte si ji. Pokud jste dáma, můžete si rukavici nechat, ale nemusíte. Ruku stiskněte středě silně, nesnažte se nikomu dělat z prstýnku ovál. Malým dětem podávejte ruku jako první vy, dospělí. Dětem se věnujte a podporujte je v hledání přátelství a dobrých vztahů. Při podání ruky se protějšku dívejte do očí a zastavte se. K podání ruky patří jedno až dvě potřesení, nedržte nikoho dlouho za ruku. Ruce nekruťte ani nahoru ani dolu. Stisk ať působí hlavně upřímně a energicky. Držte a tiskněte celou ruku, nejen prsty nebo špičky prstů. Úsměv je pomyslnou třešní na dortech všech pozdravů a rukoudání. 

Podejte ruku správně.

Správný stisk ruky je tedy krátký a středně silný. Jsou situace, ve kterých je podání ruky nedoporučeno nebo patří mezi nevhodné. Ruce si nepodávejte při vašem osobním jednání na úřadě. Nepodávejte si ruce na policii, při jednání na soudech se soudci a přísedícími. Ruku nikdy nikomu nepodávejte na toaletách. Nepodávejte také svoji ruku "dvěma rukama". Nedržte druhou rukou nikoho za loket, za paži ani za rameno.

I přesto, že jste spokojeni, je nevhodné podat ruku obsluze na čerpací stanici, číšníkovi, pokojské, portýrovi, kurýrovi, poštovnímu doručovateli, taxikáři, řidičům v dálkové nebo městské dopravě. Ani vlakovým průvodčím a stevardům. Tyto osoby s podáním ruky nepočítají a můžete je tím vyvést z míry. Na druhou stranu můžete každému z uvedených podat ruku v případě, že je to společensky vhodné, např. když se s danou osobou seznámíte v osobní věci nebo chcete dotyčnému poděkovat za pomoc zcela přesahující jeho kompetence a povinnosti v dané situaci.

Máte nějaký skvělý zážitek související s podáním ruky? Budu rád za zprávu tady dole do komentářů nebo mi napište.